Elektronska carinska izjava za naslovnike v državah izven EU

Datum objave: 27.02.2018

Pošta Slovenije je v letu 2018, na osnovi spremembe določil Konvencije Svetovne poštne zveze, ki zahtevajo ločevanje pošiljk glede na vsebino, začela uvajati nove načine pošiljanja blagovnih pošiljk v tujino, in sicer s pomočjo posebnega spletnega portala.

Po novem se bodo pošiljke ločile glede na vsebino, in sicer na pošiljke z dokumenti ter pošiljke z blagom. Sprejem pošiljk, ki vsebujejo dokumente, ostaja nespremenjen.


Pošiljke, ki vsebujejo blago, pa bo potrebno opremiti na naslednji način

  • če je naslovnik v državi EU, mora biti pošiljka opremljena z Izjavo pošiljatelja;
  • če je naslovnik izven EU, mora biti navadna pisemska pošiljka opremljena s Carinsko izjavo (CN 22 ali CN 23);
  • če je naslovnik izven EU, mora biti knjižena pošiljka (priporočeno pismo, vrednostno pismo, paket, pošiljka Hitre pošte v tujino – EMS) opremljena s Carinsko izjavo CN 23 v elektronski obliki – eCN23.

Na portalu lahko uporabniki

  •  Pripravijo Carinsko izjavo (eCN23) v elektronski obliki za knjižene poštne pošiljke z blagom, namenjene v naslovne države izven EU
  •  Uredijo carinske formalnosti za pošiljke, ki so prispele iz tujine

Uporabo portala uvajamo postopno, da lahko preverjamo pravilnost delovanja in zagotavljamo tudi pravilno podporo pri sprejemu pošiljk, ki so namenjene v tujino. Obvezna uporaba Carinske izjave v elektronski obliki za vse pošiljatelje je predvidena v nadaljevanju leta 2018.

Vabimo vas, da na zgoraj navedeni povezavi pred oddajo pošiljke izdelate Carinsko izjavo v elektronski obliki (eCN23) in jo natisnete. Tako boste kasneje, ob oddaji, pospešili postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih in nadaljnjega prenosa do končnega naslovnika.