Elektronska carinska izjava za naslovnike v državah izven EU

Datum objave: 27.02.2018

Pošta Slovenije je v letu 2018, na osnovi spremembe določil Konvencije Svetovne poštne zveze, ki zahtevajo ločevanje pošiljk glede na vsebino, začela uvajati nove načine pošiljanja blagovnih pošiljk v tujino, in sicer s pomočjo posebnega spletnega portala.

Po novem se bodo pošiljke ločile glede na vsebino, in sicer na pošiljke z dokumenti ter pošiljke z blagom. Sprejem pošiljk, ki vsebujejo dokumente, ostaja nespremenjen.


Pošiljke, ki vsebujejo blago, pa bo potrebno opremiti na naslednji način

  • če je naslovnik v državi EU, mora biti pošiljka opremljena z Izjavo pošiljatelja;
  • če je naslovnik izven EU, mora biti navadna pisemska pošiljka opremljena s Carinsko izjavo (CN 22 ali CN 23);
  • če je naslovnik izven EU, mora biti knjižena pošiljka (priporočeno pismo, vrednostno pismo, paket, pošiljka Hitre pošte v tujino – EMS) opremljena s Carinsko izjavo CN 23 v elektronski obliki – eCN23.

Na portalu lahko uporabniki

  •  Pripravijo Carinsko izjavo (eCN23) v elektronski obliki za knjižene poštne pošiljke z blagom, namenjene v naslovne države izven EU
  •  Uredijo carinske formalnosti za pošiljke, ki so prispele iz tujine

Uporabo portala uvajamo postopno, da lahko preverjamo pravilnost delovanja in zagotavljamo tudi pravilno podporo pri sprejemu pošiljk, ki so namenjene v tujino. Obvezna uporaba Carinske izjave v elektronski obliki za vse pošiljatelje je predvidena v nadaljevanju leta 2018.

Vabimo vas, da na zgoraj navedeni povezavi pred oddajo pošiljke izdelate Carinsko izjavo v elektronski obliki (eCN23) in jo natisnete. Tako boste kasneje, ob oddaji, pospešili postopke sprejema pošiljk na poštnih okencih in nadaljnjega prenosa do končnega naslovnika.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa