Sporočila za medije

COVID-19 in ukrepi Pošte Slovenije

Datum objave: 20.10.2020

Še naprej v veljavi  vročanje pošiljk brez fizičnega kontakta, uporaba alternativnih oblik za sprejem in izročanje pošiljk 


Pošta Slovenije ima, v skladu s sistemom upravljanja neprekinjenega poslovanja, izdelane in uvedene splošne zaščitne ukrepe in prilagoditve poslovanja v času COVIDA-19, ki jih nekatere sistemsko, druge pa postopno oziroma selektivno uvaja v poslovanje. Pri tem ves čas aktivno sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami. Ti ukrepi pomenijo odmik od običajno predpisnih postopkov dela, vse z namenom, da minimizira tveganje okužb in zagotavlja odvijanje poštnega prometa, kot je objektivno mogoče. Tudi v zadnjih dneh je, glede na razvoj situacije v zvezi z epidemijo COVIDA-19, sprejela nekatere dodatne ukrepe. Vsi ukrepi, ki jih Pošta Slovenije uvaja v skladu s priporočili NIJZ in drugih pristojnih institucij, gredo v smeri zaščite in skrbi za zdravje tako zaposlenih kot strank. 

VROČANJE IN DOSTAVA POŠILJK

Pošta Slovenije poskuša poštne pošiljke, kjer je to mogoče, vročati brezkontaktno na način, da se pismonoša in naslovnik dogovorita za prevzem, da se izogneta osebnemu stiku. Pri pošiljkah, kjer pa ni mogoče (pošiljke, ki jih je treba potrditi, morebitno plačilo pošiljke), pa poskuša zagotoviti vročitev brez fizičnega kontakta med pismonošem in naslovnikom z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje ter ostalih zaščitnih ukrepov (nošenjem maske, razkuževanjem itd.).

Pošiljke se še vedno vročajo na prostem, da se ne vstopa v skupne prostore strank (npr. v stanovanjske bloke in do vrat naslovnika ali poslovni prostor posamezne pravne osebe), ampak se stranko pozove, da prevzame pošiljko na vhodu v objekt oz. poslovni prostor posamezne pravne osebe.  Do nadaljnjega Pošta Slovenije tudi ne izvaja dostave pošiljk v prostore naslovnikov (pravnih oseb), ki vključuje hojo po objektih, vstope v pisarne, prav tako ne izvaja storitev,  kot so dostava z vnosom v stanovanje, vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika, fotokopiranje/tiskanje.

S tem želi Pošta Slovenije v danih razmerah vzpostaviti takšen način dela, ki bo v največji možni meri v zaščitil zaposlene kot tudi stranke.

OMEJEVANJE ŠTEVILA STRANK NA POŠTAH

Med drugim je na podlagi smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje vseskozi sprejet ukrep omejevanja števila strank v prostoru za stranke glede na velikost samega prostora pošte. Prav tako je v veljavi ukrep obveznega nošenja zaščitne maske in razkuževanja rok za vse stranke na poštah. Za vstop v poštne prostore veljajo tudi ostali preventivni ukrepi, in sicer redno prezračevanje prostora in zagotavljanje vsaj 2 m varnostne razdalje med osebami. Prav tako je v vseh prostorih pošt obvezno nošenje zaščitnih mask za vse zaposlene, prostor za stranke pa je od prostora za zaposlene tako že vseskozi ločen z zaščitnimi stekli.  

 

ZAPRTJA POŠT V BOLNIŠNICAH

Od ponedeljka, 19. oktobra 2020, so zaprte pošte, ki poslujejo oz. so locirane v bolnišnicah in  se glede na sprejete ukrepe in omejitve pri delovanju in gibanju v teh objektih, nahajajo na področjih kritične infrastrukture. Tako je zaprta  pošta 1114 Ljubljana, ki se nahaja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, pošta 2114 Maribor, ki se nahaja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor ter  pošta 9103 Rakičan, ki posluje v sklopu kompleksa stavb v okviru Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Od ponedeljka, 19. oktobra 2020, sta do nadaljnjega zaprti tudi pogodbeni pošti 3335 Solčava, (deluje pod okriljem občine), ki je sprejela občinski sklep o zaprtju vseh javnih objektov v občini, pošiljke lahko uporabniki prevzamejo na pošti 3334 Luče ter 9263 Kuzma (pošta posluje v Domu upokojencev, kjer imajo kljub strogim ukrepom pri obiskih, okužbe z virusom), pošiljke lahko uporabniki prevzamejo na pošti 9201 Puconci

UPORABA ALTERNATIVNIH OBLIK POŠTE ZA SPREJEM IN IZROČANJE POŠILJK

Pošta Slovenije strankam predlaga, da se v kar največji možni meri poslužujejo vseh alternativnih oblik pošte za sprejem in izročanje pošiljk – paketomatov, paketnikov in možnosti dostave na dogovorjeno lokacijo ter tudi alternativnih kontaktnih točk (kot so npr. bencinski servisi). Poleg mreže 24 PS Paketomatov, ki stojijo v šestnajstih slovenskih mestih, in dveh samopostrežnih enot PS 24/7 v Ljubljani in Kopru je strankam na voljo tudi mreža pametnih paketnikov Direct4.me, in sicer na 113 lokacijah ob poštah po Sloveniji. Trenutno je aktivnih 382 paketnikov na 92 lokacijah. Pošta Slovenije stranke tudi poziva, da pri naročanju blaga prek spleta čim manj uporabljajo možnost plačevanja po povzetju.

Spletni nakupi bodo v tem obdobju še kako pomembni pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva v trenutnih razmerah. Pošta Slovenije in Društvo spletnih trgovcev  sta se dogovorila za zagotavljanje hitrega prenosa ključnih informacij in pravočasno ukrepanje ob morebitnih spremembah ter strankam priporočata, da se v čim večji meri pri plačevanju nakupov poslužujejo plačevanja s kartico ali po predračunu.

 

DELO OD DOMA IN OSTALI UKREPI

Pošta Slovenije omogoča zaposlenim, kjer delovni proces to dopušča, da se v kar največji možni meri poslužujejo dela od doma.

Delo pismonoš je organizirano na način, da je v okviru možnosti naenkrat v istem prostoru manjše število zaposlenih. To pomeni, da prva skupina pismonoš nastopi z delom ob običajni uri, preostali pismonoši pa šele po tem, ko delavci prve skupine že zapustijo pošto in ko se prostor ustrezno prezrači.

V vseh manjših oz. specifičnih prostorih (pisarne, klicni center, tehnični prostori itd.) objektov Pošte Slovenije, kjer se nahaja več kot ena oseba, morajo vsi prisotni ves čas nositi zaščitne maske. Tudi na vseh zunanjih površinah, ki sodijo v območja objektov Pošte Slovenije, morajo prisotne osebe ves čas nositi zaščitne maske

Uvedena je povečana frekvenca razkuževanja prostorov, tako se dodatno razkužujejo najbolj obremenjeni deli v objektih (kljuke, stikala, ročaji ograj, sanitarije), omogočeno pa je tudi merjenje telesne temperature na lokacijah kritične infrastrukture (poštni logistični center  Maribor, poštni logistični center Ljubljana ter uprava v Mariboru), kjer si osebe (zaposleni, obiskovalci, stranke), ki vstopajo v te prostore samostojno in prostovoljno izmerijo svojo telesno temperaturo.

Hkrati Pošta Slovenije zaposlene spodbuja glede namestitve mobilne aplikacije »Ostani zdrav« na službene mobilne telefone.

Pošta Slovenije si bo tudi v prihodnje prizadevala zagotavljati čim bolj nemoteno delovanje poštnega prometa, uvedene ukrepe pa bo izvajala zgolj tako dolgo, dokler bodo za to veljala priporočila.

Aktualne informacije v zvezi z ukrepi, povezanimi s COVID-19 in poštnim prometom so objavljene na spletni strani Pošte Slovenije https://www.posta.si/zasebno, strankam pa je na voljo tudi  kontaktni center na brezplačni telefonski številki 080 14 00 oz. info@posta.si

Ostanite zdravi!


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa