Sporočila za medije

V ponedeljek začetek stavke

Datum objave: 09.11.2019

Glede na to, da Pošta Slovenije in Sindikat poštnih delavcev v času pogajanj nista zbližala stališč glede stavkovnih zahtev, se bo v ponedeljek, 11. novembra, začela stavka. Stavki se ne bo pridružil Sindikat delavcev prometa in zvez, ki je drugi reprezentativni sindikat v Pošti Slovenije.

Pošta Slovenije bo v času stavke poskrbela za primerno organizacijo dela in izvedla vse potrebne aktivnosti za minimiziranje vpliva stavke na poslovanje strank ter uporabnikov storitev. V tem času bo izvajala vse obveznosti, ki jih ima po zakonu. Pogajanja se bodo nadaljevala v prihodnjem tednu s ciljem zbližanja stališč in sklenitve ustreznega dogovora.

Poslovodstvo Pošte Slovenije obžaluje, da s Sindikatom poštnih delavcev ni uspelo zbližati stališč in bo zato sledila stavka. Ob tem poudarjajo, da so dolžni zagotavljati vzdržno poslovanje in socialno varnost okoli 6.300 zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije ter rast in razvoj družbe in tako ne morejo pristati na neuravnotežene zahteve in interese enega sindikata. Ugoditev vsem stavkovnim zahtevam bi namreč pomenila, da bi družba v letu 2020 posledično lahko beležila negativni poslovni izid. Samo izpolnitev stavkovne zahteve glede 10-odstotnega dviga plač bi pomenila, da bi se stroški dela v letu 2020 povišali za dodatnih 12 mio. EUR, poleg že dogovorjenih 17,7 mio. EUR stroškov v letih 2019 in 2020 (iz februarja sklenjenega Dogovora). V zvezi z zahtevo po 10-odstotnem dvigu plač je Pošta Slovenije na današnjih pogajanjih Sindikatu poštnih delavcev ponudila izplačilo poslovne uspešnosti v višini 1,5 mio. EUR v letu 2019, ne glede na dosežene poslovne rezultate družbe. Glede na to, da je eskalacija plač za leto 2019 in 2020 ter dvig nekaterih dodatkov pri plači že bil dogovorjen s februarskim Dogovorom, je Pošta Slovenije v dosedanjih pogajanjih predlagala, da se dogovarjanje o predlogih zvišanja plač prenese v leto 2020, ko se bodo pričela pogajanja o novi kolektivni pogodbi. Ta se namreč enako kot Dogovor iz februarja 2019 izteče leta 2020, pri čemer je Pošta Slovenije danes dodatno ponudila, da se dogovarjanja začnejo na izhodiščih, ki so že bila dogovorjena s februarskim Dogovorom.

V zvezi z zahtevo po dodatnih 300 delavcih v poštnem prometu v letu 2020 sta Pošta Slovenije in Sindikat poštnih delavcev že zbližala stališča. Uveljavljena metodologija načrtovanja in spremljanja kadrov namreč že sama vključuje tudi medletne korekcije, če za to nastopijo utemeljeni razlogi. Pošta Slovenije je predlagala, da se na presečni datum v letu 2020 izvede analiza učinkov dodatnih zaposlitev, na osnovi tega pa bo sprejeta odločitev o dodatnih zaposlitvah. V skladu z veljavnim Dogovorom, ki so ga socialni partnerji podpisali februarja letos, ima Pošta Slovenije zavezo, do konca leta zaposliti 312 delavcev, od tega je bilo konec meseca oktobra realiziranih že 231 dodatnih zaposlitev. Do izpolnitve zaveze mora Pošta Slovenije do konca decembra 2019 zaposliti še 81 delavcev.

Glede stavkovne zahteve SPD o prekinitvi postopkov v povezavi z revizijo ocene tveganja in pristopov k projektu celovite prenove obravnave zdravja na delovnem mestu je Pošta Slovenije prepričana, da je ta skladna s področno zakonodajo.

Glede stavkovne zahteve sindikata v zvezi z uvedbo štirimesečnih referenčnih obdobij od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 za izravnavo viškov in mankov ur pa je Pošta Slovenije predlagala, da tudi v letu 2020, enako kot v letu 2019, ostaneta dve referenčni obdobji. Z veljavnim Dogovorom bi namreč v letu 2020 veljalo zgolj eno referenčno obdobje.

Stavka se bo začela v ponedeljek, 11. novembra 2019, in sicer od 00:00 dalje. Potekala bo v vseh organizacijskih enotah Pošte Slovenije, razen v strokovnih službah uprave družbe in poslovnih enot.

V skladu z Zakonom o poštnih storitvah (ZPSto-2) in Zakonom o stavki (ZStk) morajo vsi zaposleni v Pošti Slovenije tudi med stavko zagotavljati predpisan minimalni obseg poštnih storitev. S Sindikatom poštnih delavcev je Pošta Slovenije sklenila dogovor o izvajanju dodatnega obsega storitev, ki jih bodo vsi zaposleni v vseh organizacijskih enotah Pošte Slovenije izvajali tudi med potekom stavke. Tako bo tudi med stavko zagotovljen prenos vseh pisemskih pošiljk ter prenos vseh paketnih pošiljk do 10 kg (brez dodatnih storitev). Prav tako bo v času stavke zagotovljen tudi prenos vseh mednarodnih poštnih pošiljk ter vseh nujnih pošiljk (Hitra pošta, UPS pošiljke, telegrami….). Pričakujemo pa, da bo v času trajanja stavke moten prenos reklam, jutranje dostave časopisov, paketnih pošiljk nad 10 kg ter logističnih tovorkov. Prav tako bo moteno izvajanje bančnih in finančnih storitev, prodaja blaga ter drugih komercialnih storitev, ki jih Pošta Slovenije izvaja na poštnih okencih.

V času trajanja stavke bo zato na določenih območjih lahko prihajalo do motenj v delovnem procesu in podaljšanja rokov prenosa določenih vrst pošiljk. O tem bo Pošta Slovenije javnost sproti obveščala na svoji spletni strani www.posta.si.

Pošta Slovenije se zaveda, da je nemoteno odvijanje poštnega prometa izjemnega pomena za poslovanje svojih strank, zato bo naredila vse, kar je v njeni moči, da tudi v teh okoliščinah zagotavlja kakovostne storitve in omili vpliv stavke.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije