Sporočila za medije

V okviru socialnega dialoga podpisan dogovor med Pošto Slovenije in obema reprezentativnima sindikatoma

Datum objave: 12.12.2017

Predstavniki delodajalca in delojemalcev so se v okviru socialnega dialoga v podjetju dogovorili za sprejem različnih ukrepov, katerih skupna vrednost znaša 6,8 milijona. EUR. Glede načina dviga plač sta se delodajalska in delojemalska stran dogovorili, da se v Pošti Slovenije in v Invalidskem podjetju Pošte Slovenije povišajo osnovne bruto plače zaposlenih na delovnih mestih v prometu do vključno VII. tarifnega razreda, vendar v različnih odstotkih. V okviru socialnega dialoga je bil dogovorjen tudi začasni ukrep za obdobje od 1. novembra do 31. decembra 2017, in sicer dodatek za deficitarnost v višini 10 odstotkov od delavčeve osnovne bruto plače za delovna mesta pismonoše, voznika, dostavljavca in raznašalca. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se s 1. januarjem 2019 nameni še dodatnih 0,6 milijona EUR za dvig nadomestila stroškov prehrane med delom za zaposlene v Pošti Slovenije in Invalidskem podjetju Pošte Slovenije. Zaradi dogovorjenih ukrepov v podpisanem dogovoru poslovna uspešnost za leto 2017 zaposlenim ne bo izplačana.

Predstavniki delodajalca in delojemalcev so se dogovorili tudi glede zaposlovanja tujih državljanov, pri čemer se znanje slovenskega jezika zahteva skladno s slovensko zakonodajo, prednost pri izbiri kandidatov pa imajo vsekakor državljani Republike Slovenije.

Najkasneje v mesecu januarju 2018 bodo predstavniki Pošte Slovenije in obeh reprezentativnih sindikatov pristopili k pogajanjem za spremembo Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije v delu, ki se nanaša na delovno uspešnost, ostala določila Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije pa se v letu 2018 ne bodo spreminjala.

Pošta Slovenije bo tudi nadalje vodila socialni dialog s sindikati v podjetju, saj je za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih ter rast in razvoj podjetja še zlasti v času strukturnih sprememb, ki se odvijajo na svetovnem poštnem trgu, sodelovanje zaposlenih ključno za njeno uspešno delovanje in poslovanje in uresničitev strateških ciljev, začrtanih v Strateškem razvojnem programu Skupine Pošta Slovenije od 2017 do 2022.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije