Sporočila za medije

Univerza v Mariboru in Pošta Slovenije odslej tesneje povezani

Datum objave: 24.11.2016

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak in namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter so danes podpisali Protokol o sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Pošto Slovenije ter tako začrtali smernice za razvoj njunega partnerskega sodelovanja. Podpisnici želita s podpisom protokola okrepiti sinergijske učinke na podlagi ugotovljenih skupnih razvojnih usmeritev na področju širšega družbenega razvoja in implementacije razvojnih projektov, ki prispevajo k razvoju in krepitvi gospodarskega, socialnega, podjetniškega, raziskovalnega in okoljskega potenciala regije in širše Republike Slovenije.

Univerza v Mariboru in Pošta Slovenije odslej tesneje povezani
Na fotografiji (od leve proti desni): glavni tajnik Univerze v Mariboru Mladen Kraljić, rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak in namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.

»Usmeritev Univerze v Mariboru je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. V zadnjem času pospešeno izvajamo številne aktivnosti z namenom povezovanja znanja, raziskav in razvoja z gospodarstvom. Prav tako smo v zaključni fazi vzpostavitve spletnega razvojnega središča Vzhodna.si. Vse to z namenom priprave projektov, ki bodo generirali nova delovna mesta in produkte višje dodane vrednosti, da našim študentom omogočimo pridobivanje prvih delovnih izkušenj in tako izboljšamo zaposlovanje mladih diplomantov«, je ob podpisu protokola poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

Z izkazano podporo in znanjem skušamo prispevati k splošnemu družbenemu in gospodarskemu napredku. To možnost smo prepoznali tudi v novi platformi za pospešen razvoj vzhodne kohezijske regije, ki jo je razvila Univerza v Mariboru.

mag. Boris Novak

»Kot eden najpomembnejših stebrov gospodarstva in razvoja štajerske regije ter kot ena največjih in uspešnejših družb v Sloveniji se Pošta Slovenije skupaj s sedmimi hčerinskimi družbami močno zaveda svojega pomena in odgovornosti do okolja, v katerem deluje. Z izkazano podporo in znanjem skušamo prispevati k splošnemu družbenemu in gospodarskemu napredku. To možnost smo prepoznali tudi v novi platformi za pospešen razvoj vzhodne kohezijske regije, ki jo je razvila Univerza v Mariboru. Prepričani smo, da bo sodelovanje pospešilo razvoj podjetniškega, tehnološkega in inovacijskega okolja ter prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest in učinkovitejšemu črpanju sredstev iz evropskih skladov. Pošta Slovenije pa bo nudila tudi svoje poslovne storitve kot podporo pri delovanju in projektih Univerze v Mariboru in njenih članic«, je ob podpisu protokola poudaril generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak.

Univerza v Mariboru in Pošta Slovenije tako združujeta komplementarna znanja in potenciale, ki jih želita udejanjiti pri skupnem razvoju in pripravi projektov; pri skupni prijavi na objavljene javne razpise institucij Evropske skupnosti in Republike Slovenije; pri izdelavi strateških razvojnih dokumentov, študij in vrednotenj ter pri skupnem nastopu v Sloveniji in na širšem območju Evrope s ciljem krepitve podjetniškega in inovacijskega okolja ter izgradnje ugleda.​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije