Sporočila za medije

Novost na treh poštah v Sloveniji – specializirana bančna okenca

Datum objave: 09.05.2017

Nova KBM in Pošta Slovenije sta konec aprila na treh poštah v Sloveniji, in sicer v 3210 Slovenskih Konjicah, 1290 Grosuplju in 1120 Ljubljani (Fužine) odprli specializirana bančna okenca, pri katerih lahko stranke opravljajo vse brezgotovinske storitve banke, kot so najem kreditov, odprtje računov, odobritev limitov, vezava depozitov, sklepanje varčevanj ... Specializirana bančna okenca strankam nudijo celovite informacije o bančnih storitvah, možnost drugačnega načina opravljanja bančnih storitev z reševanjem njihovih zahtev na enem mestu, ustrezno mero zasebnosti in možnost celovitega svetovanja bančnika, svetovalca Nove KBM.

Specializirana bančna okenca pomenijo poseben prostor, opremljen v skladu s celostno grafično podobo Nove KBM. Tako bančnim uslužbencem kot strankam omogočajo ustrezno mero zasebnosti in udobnejše opravljanje storitev. Namen Nove KBM in Pošte Slovenije je, da z odpiranjem specializiranih bančnih okenc tudi storitve banke še bolj približata strankam v lokalnem okolju. Cilj specializiranih bančnih okenc je izvajanje bančnih storitev na za to posebej opremljenih prostorih v posamičnih izbranih poštah.
V specializiranih bančnih okencih bo Nova KBM opravljala storitve, kot so odobravanje kreditov, odprtje računov, odobritev limitov, vezava depozitov, sklepanje varčevanj, ter nudenje informacij in sprejem dokumentacije za vse ostale storitve banke.

Delovni čas specializiranih bančnih okenc je prilagojen glede na največjo obiskanost pošt, in sicer: od ponedeljka do petka od 9.30 do 12. ure in od 14. do 18. ure, v Slovenskih Konjicah in Grosuplju pa tudi v soboto od 8. do 12. ure.

Specializirana bančna okenca pomenijo višji nivo izvajanja bančnih storitev z zagotavljanjem večje mere zasebnosti za stranke. Tako v Novi KBM kot v Pošti Slovenije si želijo, da bi bila ta oblika nadgradnje nudenja bančnih storitev na poštah pri strankah uspešno sprejeta. Specializirana bančna okenca bodo odpirali tudi v prihodnje na drugih poštah v Sloveniji glede na povpraševanje strank.

Tudi sam sem vesel, da z Novo KBM, kot smo pred tem s PBS, nadaljujemo sodelovanje v konstruktivnem duhu in ga nadgrajujemo z novimi oblikami.

Mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM je ob tej priložnosti izjavil: »Vesel sem, da s Pošto Slovenije, ki je za banko strateško pomemben poslovni partner, nadaljujemo s konstruktivnim sodelovanjem in se skupaj približujemo potrebam strank, da te lahko na enem mestu opravijo bančne in poštne storitve. Uvedba specializiranih bančnih okenc je nadgradnja sodelovanja na področju poslovanja s fizičnimi osebami in izkoriščanja enakomerno razvejane mreže poštnih enot za prodajo bančnih storitev komitentom in nekomitentom banke v lokalnih okoljih. Prepričan sem, da bo tudi to sodelovanje Nove KBM in Pošte Slovenije pri strankah dobro sprejeto.«

Mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije pa ob odprtju specializiranih bančnih okenc poudarja: »Tudi sam sem vesel, da z Novo KBM, kot smo pred tem s PBS, nadaljujemo sodelovanje v konstruktivnem duhu in ga nadgrajujemo z novimi oblikami. Verjamem, da bodo stranke s specializiranimi bančnimi okenci zadovoljne in da bo Nova KBM nabor specializiranih bančnih okenc v prihodnje po državi še razširila. Seveda bomo tudi sami stremeli k temu, da se strankam na poštah ponudi čim več storitev Nove KBM in da bomo iskali sinergije na vseh področjih poslovanja.«​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije