S seje nadzornega sveta Pošte Slovenije

Datum: 13.1.2017
Nadzorni svet je seji 12. januarja 2017 obravnaval informacijo o poslovanju Pošte Slovenije v obdobju januar – november.

​Pošta Slovenije v navedenem obdobju izkazuje čisti poslovni izid v višini 9,8 mio. EUR. V tem obdobju je bilo opravljenih okoli 875 mio. storitev.

Nadzorni svet je soglašal z izplačilom poslovne uspešnosti v višini 1,5 mio EUR (II. bruto) za leto 2016, ki jo bodo zaposleni prejeli v drugi polovici meseca januarja. Neto izplačilo poslovne uspešnosti zaposlenim bo v povprečju približno enako kot v letu 2015.​​