Sporočila za medije

Pridobivanje novih zaposlenih

Datum objave: 08.05.2019

Predstavitev zaposlitvenih možnosti v Pošti Slovenije predstavnikom romske skupnosti iz Dolenjske in Bele Krajine

Pošta Slovenije bo v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za narodnosti v četrtek, 9. maja 2019, ob 12. uri, v prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (Topliška c. 2) predstavnikom romske skupnosti iz Dolenjske in Bele Krajine predstavila zaposlitvene možnosti v Pošti Slovenije. Zaposlitvene možnosti bodo predstavili direktor poslovne enote Pošte Slovenije v Celju Cvetko Sršen, svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije mag. Franc Predikaka, direktor Urada Republike Slovenije za narodnosti mag. Stane Baluh, predstavniki Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto ter predstavnik romske skupnosti, pismonoša Marko Stojanović.

Osnovni namen predstavitve zaposlitvenih možnosti v Pošti Slovenije predstavnikom romske skupnosti iz Dolenjske in Bele Krajine je večjemu številu romskega prebivalstva in romskim naseljem še naprej zagotavljati ustrezno raven kakovosti dostave, uporabiti njihovo poznavanje romske kulture, jezika in tudi problematike ter ob tem okrepiti kadrovsko zasedbo v Pošti Slovenije. Ob tem bo predstavnikom romske skupnosti predstavljen primer dobre prakse zaposlitve Roma Marka Stojanovića na delovnem mestu pismonoše. G. Stojanović je pri Pošti Slovenije delal najprej kot pogodbenik, sedaj pa je že dve leti redno zaposlen.

Kot je znano, se tudi Pošta Slovenije, tako kot mnoga druga podjetja, že kar nekaj časa sooča s težavo pridobivanja novih zaposlenih. Osnovni razlog je pomanjkanje kadrov na trgu delovne sile, kar je predvsem posledica razmer na trgu dela in konjunkture v gospodarstvu, saj se s pomanjkanjem delavcev srečujejo vse delovno intenzivne panoge. V letu 2019 načrtuje okoli 300 dodatnih zaposlitev v poštnem prometu, tako za pismonoše kot tudi zaposlene za okenci. Trenutno je razpisanih večje število prostih delovnih mest za delo v poštnem prometu, od tega največ na področju dostave. V zadnjih dveh mesecih je Pošta Slovenije zaposlila dodatnih 49 novih delavcev. Zaposlitve bo izvajala skozi vse leto do zapolnitve prostih delovnih mest. Na področju, kjer ima največ potreb, se je doslej prijavilo 290 kandidatov iz Slovenije, precejšen interes za delo pa je tudi med kandidati iz tujine. Njeni kadrovski predstavniki so se udeležili zaposlitvenih sejmov v Republiki Srbiji in Bosni in Hercegovini. Potencialnim interesentom za zaposlitev so predstavili delovna mesta pismonoša, dostavljalec, pripravljalec pošiljk in voznik. Odziv na sejmih je bil velik, saj se jih je po ocenah organizatorja v Beogradu udeležilo 1.800 potencialnih kandidatov, v Banja Luki pa preko 2.500 potencialnih iskalcev zaposlitve. Vsekakor pa ključni kadrovski bazen ostaja Slovenija.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije