Sporočila za medije

Prevzem Intereurope

Datum objave: 10.05.2019


Pošta Slovenije d.o.o. in konzorcij prodajalcev, ki ga sestavljajo SID banka d.d., NLB d.d., NKBM d.d., Gorenjska banka d.d., SKB banka d.d. in Banka Intesa Sanpaolo d.d., sta danes podpisala pogodbo o nakupu 72,13-odstotkov delnic izdajatelja družbe Intereuropa d.d. Pred zaključkom transakcije in prenosom imetništva delnic, ki se pričakuje v drugi polovici leta 2019, morajo biti izpolnjeni še odložni pogoji, ki med drugim vključujejo pridobitev odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Po zaključku nakupa večinskega deleža bo Pošta Slovenije d.o.o. v zakonsko predpisanih rokih objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope d.d., ki kotirajo na ljubljanski borzi.

Pošta Slovenije bo v primeru uspešno zaključenih postopkov prevzema družbe Intereuropa postala največje logistično podjetje v Sloveniji, s ciljem postati vodilni logistični operater na relevantnem trgu v širši regiji jugovzhodne Evrope, kjer je prisotna močna konkurenca ponudnikov. Paketno poslovanje in logistične storitve sta glavna stebra poslovanja Pošte Slovenije in jedro njene strategije. Tudi zaradi tega je smotrno in logično nadaljevati s širjenjem prisotnosti na logističnem trgu tako z organsko kot z anorgansko rastjo, kar predstavlja najoptimalnejšo možnost hitre rasti. To pot so prehodili že mnogi poštni operaterji, saj storitve logistike in izvajanje paketnih storitev predstavljajo sorodne storitve. International Post Corporation v svojem lanskem poročilu, ki vključuje 50 svetovnih pošt, navaja, da so poštni operaterji v zadnjih letih kupili večinske deleže v 270 podjetjih. Velik delež akvizicij je bilo v segmentu podjetij s paketnimi in logističnimi storitvami. Število akvizicij se je v zadnjih letih pri razvitih poštnih operaterjih zahodnoevropskih držav sicer začelo nekoliko upočasnjevati, zato pa naraščajo M&A aktivnosti (združitve in prevzemi) v razvijajočih se evropskih državah.

Naša vizija je, da skupaj postanemo vodilni, samostojni in neodvisni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji, ki ga bo odlikovala visoka kakovost in odlična uporabniška izkušnja.

generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak

»Družbo Intereuropa vidimo kot močno logistično družbo, ki s svojim poslovanjem in potencialom povsem ustreza naši strategiji razvoja. Ima široko podprto in učinkovito mednarodno logistično mrežo in je uporabnikom svojih storitev znana kot zanesljiv in zaupanja vreden partner. Verjamemo, da bomo kot močan strateški partner Intereuropi omogočili razviti njen potencial. Skupaj bomo postali vodilni regionalni operater na logističnem področju. Konsolidacija storitev obeh družb bo združeni skupini omogočila hitrejšo rast ter sinergije na področju stroškov in investicij. Prepričani smo, da bo združitev učinkovito vplivala na rast dobičkonosnosti«, ob današnjem dogovoru o sklenitvi pogodbe o nakupu 72,13-odstotkov delnic Intereurope poudarja generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak. »Naša vizija je, da skupaj postanemo vodilni, samostojni in neodvisni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji, ki ga bo odlikovala visoka kakovost in odlična uporabniška izkušnja«, dodaja generalni direktor Pošte Slovenije.

Pred Pošto Slovenije in Intereuropo je veliko izzivov, ki jih morata obe družbi prepoznati kot nove priložnosti. V skladu z začrtano strategijo bo Pošta Slovenije ohranjala vodilni položaj na področju konkurenčnega trga poštnih storitev v Sloveniji ter se krepila v regiji, ob tem pa sledila načrtovani rasti in razvoju na logističnem področju na širšem območju jugovzhodne Evrope.

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2018 ustvarila 250,7 mio. evrov čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid v višini 10,4 mio. evrov je višji kot leta 2017, ko je znašal 8,9 mio. evrov. Odvisne družbe so ustvarile več kot 34 mio. evrov konsolidiranih prihodkov. V letu 2018 je bilo ustvarjenih 77 % čistih prihodkov od prodaje na poštnih storitvah, 7 % na denarnih storitvah, 6 % na logističnih storitvah in 10 % na ostalih storitvah. Največjo rast prihodkov od poštnih storitev dosegajo prihodki od paketnih storitev in logističnih storitev, medtem ko na področju prihodkov od denarnih storitev in ostalih storitvah beležimo približno enake prihodke. Delež paketov in logistike v Skupini Pošta Slovenije tako strmo raste in dosega že slabo petino vseh storitev.

Podrobnejše načrte glede nakupa Intereurope bo Pošta Slovenije javnosti predstavila po zaključku nakupa delnic družbe Intereuropa. Konzorciju prodajalcev sta v prodajnem postopku svetovali družbi PwC Svetovanje in odvetniška družba Schoenherr, družbi Pošta Slovenije pa svetovalna družba A.T. Kearney, investicijska banka Alantra, družba BDO Svetovanje in odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije