Sporočila za medije

Povečan promet ob koncu leta

Datum objave: 22.11.2018

Pošta Slovenije se ob koncu leta srečuje s povečanim prometom, kar je stalna praksa tudi pri drugih poštnih operaterjih. Promet v zadnjih letih narašča zaradi izjemne rasti spletnih nakupov in s tem porasta paketnih pošiljk, še vedno pa je v tem času višji tudi promet s pisemskimi pošiljkami. Pošta Slovenije uporabnike poštnih storitev tako poziva k pravočasnemu naročilu spletnih nakupov ter tudi k oddaji pisemskih pošiljk v predprazničnem času.

Pošta Slovenije je zaradi pričakovanega bistveno povečanega obsega pošiljk v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta izvedla vrsto aktivnosti, da bo kar najbolje pripravljena na to obdobje in da bo pošiljke naslovnikom dostavila v najkrajšem času. Na osnovi preteklih izkušenj in trendov v poštno-logistični dejavnosti v mesecu novembru in decembru pričakuje znatno povečanje predvsem paketnih pošiljk, prav tako je kljub upadu pisemskih pošiljk zaradi e-substitucije še vedno povečan tudi promet pisemskih pošiljk.

Tako je bilo v celotnem lanskem letu v notranjem poštnem prometu prenesenih dobrih 239 milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu pa 14,6 mio. pošiljk (sem so vključene pošiljke, ki prispejo iz tujine in ki so v tujino poslane). V lanskem decembru je bilo v notranjem prometu prenesenih 14 odstotkov več naslovljenih pisemskih pošiljk v primerjavi z ostalimi meseci v letu, medtem ko je bilo v mednarodnem prometu teh pošiljk približno za 50 odstotkov več. Promet paketnih pošiljk pa je v mesecu novembru in decembru višji za dobrih 12 odstotkov, kar je veliko predvsem zaradi volumnov paketnih pošiljk, ki jih mora Pošta Slovenije prepeljati in dostaviti naslovnikom.

Pošta Slovenije uporabnike poštnih storitev tako poziva k pravočasnemu naročilu spletnih nakupov, pa tudi oddaji pisemskih pošiljk v predprazničnem času, da bodo voščila in paketne pošiljke še pred prazniki prispela do naslovnikov in da bo naročeno blago pravočasno na voljo za obdaritev. Ob tem poudarja, da bodo pošiljke naslovnikom dostavljene v najkrajšem času.

Pošta Slovenije uporabnike poštnih storitev hkrati prosi za razumevanje v primeru, če pošiljka za naslovnika v Sloveniji ne bo dostavljena že takoj naslednji dan po oddaji. Vsekakor bo dostavljena v zakonsko predpisanih rokih, to je najkasneje v treh dneh od oddaje pošiljke v prenos (v te dneve ne štejejo sobote, nedelje in prazniki).

Povečan promet ob koncu leta

V primeru, da uporabniki poštnih storitev voščil in daril ne bodo uspeli poslati pravočasno, lahko uporabijo tudi storitev Prednostno (za pisemske pošiljke za tujino), storitev Hitre pošte po Sloveniji in Hitre pošte v tujino. Pošta Slovenije priporoča, da izberejo storitev in embalažo, ki ustreza vsebini pošiljke.

Pošta Slovenije je tudi tokrat izdala redne znamke na samolepilnem papirju, kot je to že stalnica za božične in novoletne znamke. Ponovno so izšle štiri praznične znamke, dve z božičnima in dve z novoletnima motivoma. Navedene znamke so izdane v polah po 50 znamk ter v štirih priročnih zvežčkih s po 12 znamkami. Znamki z božičnima motivoma imata nominali B in C, znamki z novoletnima motivoma pa nominali A in C.

Znamke z nominalo A so namenjene pošiljanju voščilnic po Sloveniji, znamke z nominalo B pa pošiljanju voščilnic in razglednic po Sloveniji. Za pošiljanje voščilnic in razglednic v tujino so namenjene znamke z nominalo C.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije