Sporočila za medije

Pošta Slovenije začela s preurejanjem poslovnih prostorov pošt

Datum objave: 01.06.2017

​Pošta Slovenije je pred kratkim začela preurejati poslovne prostore pošt in prilagajati ponudbo trgovskega blaga na poštah. Tako je do konca meseca maja preuredila 12 večjih pošt po Sloveniji, in sicer pošte 2116 Maribor (Partizanska c. 54), 9101 Murska Sobota (Trg zmage 6), 2310 Slovenska Bistrica (Vošnjakova ulica 2), 2230 Lenart v Slovenskih Goricah (Partizanska c. 3), 3101 Celje (Krekov trg 9), 1111 Ljubljana (Tržaška c. 68 A), 1107 Ljubljana (Celovška c. 121), 2250 Ptuj (Vodnikova ulica 2), 1230 Domžale (Ljubljanska c. 74), 3320 Velenje (Kidričeva c. 2 A), 6104 Koper (Kolodvorska c. 9) ter 8210 Trebnje (Goliev trg 11). Ob tem Pošta Slovenije nadaljuje s preurejanjem poslovnih prostorov pošt po Sloveniji, kmalu bodo večjim sledile tudi manjše pošte. V letošnjem letu namerava prenoviti okoli 50 pošt po Sloveniji, v prihodnjih treh letih pa še dodatnih 200 pošt.

Preurejen poslovni prostor pošte

Pošta Slovenije se zaradi e-substitucije in sodobnih tehnologij, ki bistveno spreminjajo uporabniške navade potrošnikov, tako kot druge poštne uprave v Evropi sooča z velikimi spremembami na trgu poštnih storitev. Vsem tem novim situacijam se prilagaja tudi z nadgradnjo obstoječih in uvedbo novih storitev. »Tudi prodaja trgovskega blaga na poštah je naš odziv na spremenjene zahteve trga in želje strank, hkrati pa so mnoge dodatne storitve in nova področja ponudbe odziv na nov tržni položaj, v katerem so se znašli nacionalni poštni operaterji zaradi upada pisemskih storitev,« poudarja član poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič. Zaradi elektronskih substitutov storitev, ki so jih uporabniki v preteklosti večinoma opravljali na poštnih okencih (npr. plačilo položnic), predstavlja prodaja trgovskega blaga pomemben delež prihodkov, ki se ustvarjajo na poštnih okencih.

Celoten projekt prostorske in blagovne preureditve poslovnih prostorov pošt je rezultat temeljite preučitve obstoječe ponudbe pošt, analize zadovoljstva strank, smiselne uvrstitve nabora najuspešneje prodajanih blagovnih znamk v ponudbo in izločitve nekaterih blagovnih skupin. Slabša preglednost prostorov za stranke, založeni prodajni pulti in ponudba najrazličnejšega trgovskega blaga so bili najpogostejša tarča pripomb strank, ki so največkrat izrazile tudi željo po ureditvi enojne čakalne vrste. Pošta Slovenije je pripombe in želje strank upoštevala pri preureditvi poslovnih prostorov pošt.

Preurejen poslovni prostor pošte  

V ponudbi preurejenih pošt ostajajo kuverte, paketna embalaža, voščilnice in razglednice, knjige, časopisi in revije, darilne vrečke, ovojni papir, sveče, bralna in sončna očala, dežniki, nekateri izdelki iz segmenta Pisarna – šola, izdelki sezonske ponudbe, sladki in slani program ter hladne pijače. Bistveno zmanjšan pa je nabor blaga iz segmentov »Prosti čas« in »Igrače«. Slednje ostajajo predvsem v sklopu sezonske ponudbe blaga in LX-daril v prosti prodaji.

Izboljšanje nakupne izkušnje in posledično povečano zadovoljstvo strank, ki se bodo rade vračale na pošte ter jih začele prepoznavati kot priljubljeno mesto nakupa, je tudi cilj projekta,...

Vinko Filipič, član poslovodstva

Preurejanje poslovnih prostorov pošt poteka po vsej Sloveniji, hkrati z njim pa Pošta Slovenije prejema tudi prve odzive strank. Obiskovalci so najbolj zadovoljni z večjo preglednostjo pošt, pozitivno jih presenečajo tudi dostopne in konkurenčne cene. »Izboljšanje nakupne izkušnje in posledično povečano zadovoljstvo strank, ki se bodo rade vračale na pošte ter jih začele prepoznavati kot priljubljeno mesto nakupa, je tudi cilj projekta, ki se s prenovo pošt ni zaključil, temveč ostaja »živ«, s stalno analizo prodaje in takšnim naborom blaga v ponudbi, ki bo najbolj pritegnil naše stranke,« poudarja član poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije