Sporočila za medije

Pošta Slovenije bo danes odprla nov regijski center tokrat v Celju

Datum objave: 08.04.2016

»Pozdravljam vse aktivnosti Pošte Slovenije v smeri optimizacije in modernizacije poslovanja. Verjamem, da so se nakupna pričakovanja uporabnikov poštnih storitev občutno spremenila, odkar je Pošta Slovenije na trgu in veseli me, da je to družba vzela za izziv. Zdi se, da upad povpraševanja na področju klasične pošte zaradi priljubljenosti elektronske komunikacije podjetja ni upočasnil, ampak mu je dal nek nov zagon. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo trenutno pripravljamo novelo Zakona o poštnih storitvah. Ker sem glasen zagovornik življenjske zakonodaje, bi rad poudaril, da je v tem pogledu vsebinski prispevek Pošte Slovenije za nas zelo dragocen«, ob današnjem odprtju pretovorne pošte poudarja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Pošta Slovenije se je za gradnjo tovrstnih regijskih centrov po Sloveniji odločila, da bi razbremenila oba poštna logistična centra v Ljubljani in Mariboru, kjer poteka predelava poštnih pošiljk za celotno Slovenijo.

Pošta Slovenije tako v okviru strategije dolgoročnega razvoja nadaljuje z aktivnostmi za prenovo paketne logistike in širitvijo dejavnosti v smeri zagotavljanja celovitih logističnih storitev, kar vključuje tudi skladiščenje, pretovarjanje in komisioniranje blaga ter transport tako malih kot tudi velikih kosovnih pošiljk.

Zaradi hitre rasti števila paketov je bilo treba reorganizirati proces dela in povečati kapacitete ter delno ločiti logistiko na pisemsko in paketno. Zlasti paketne pošiljke predstavljajo zaradi volumskega obsega pritisk na omejene kapacitete Pošte Slovenije (skladiščenje in vozila), kar pomeni, da je bila reorganizacija nujna, še zlasti, ker se podoben trend zaradi spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov in rasti kataloške ter spletne prodaje pričakuje tudi v prihodnje.

Prostori pretovorne pošte v Celju se nahajajo v novozgrajenem objektu v t. i. industrijski coni Gaji, ki je od avtoceste oddaljena 2,5 km (priključek Celje vzhod). Navedena lokacija ima zelo ugodno lego, predvsem z logističnega vidika. Pretovorna pošta bo povezana z obema poštnima logističnima centroma v Ljubljani in Mariboru z avtocesto (peti evropski prometni koridor). Objekt leži izven strogega centra mesta, med večjimi uporabniki poštnih storitev. Obstoječa infrastruktura zagotavlja nemoten dostop tovornim vozilom, kar je z vidika prejšnje lokacije velika pridobitev.

Pretovorna pošta je zgrajena v dveh nadstropjih. V pritličju je 100 m2 površin, namenjenih za delo z uporabniki poštnih storitev, 1.300 m2 pa skladiščnim in manipulativnim prostorom pretovorne pošte. V nadstropju je 755 m2 površin, namenjenih skladiščenju, ter dobrih 500 m2 prostora za pripravo pošiljk za dostavo in prostorom za zaposlene. Pretovorna pošta je opremljena s krožnim tračnim transporterjem za usmerjanje paketov, sprejemno-odpravnimi trakovi in s šestimi računalniško podprtimi delovnimi mesti za sprejem paketov. Omenjene tehnološke rešitve pospešujejo sprejem in dostavo paketov, hkrati pa zaradi zmanjšanja števila opravil tudi razbremenjujejo zaposlene.

Novi poslovni prostori bodo namenjeni sprejemu, usmerjanju, odpravi, dostavi in posredovanju pisemskih in paketnih pošiljk ter kratkotrajnemu skladiščenju prevoznih enot v segmentu logističnih oskrbovalnih verig. Pretovorna pošta bo v povezavi s poštnima logističnima centroma organizirala in izvajala transport do poštnega logističnega centra in/ali druge pošte ter organizirala direktne prevoze med regijami.

Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak pa ob današnjem odprtju okoli 3,5 mio. EUR vredne investicije v Celju poudarja: »Zaradi povečanih paketnih in ostalih logističnih storitev je usmeritev Pošte Slovenije v izgradnji primernih in ustreznih poslovnih prostorov. Nova pretovorna pošta bo strankam omogočila večjo dostopnost, zaposlenim pa boljše delovne pogoje. V skladu z razvojem in rastjo storitev bomo tudi v prihodnje prilagajali poštno omrežje oziroma prostorske kapacitete, predvsem v smislu, da bomo povečevali prostorske kapacitete v večjih krajih oz. na vozliščih, ki z logističnega vidika pomenijo optimalno izvajanje procesov logistike. Tudi v prihodnje bodo za naše nadaljnje tekmovanje s konkurenti nepogrešljive nove investicije, s katerimi si bomo zagotovili potrebno prednost pri krepitvi in nadaljnji rasti našega tržnega deleža.«​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije