Sporočila za medije

Pogajanja uspešno zaključena

Datum objave: 18.02.2019

Predstavniki Pošte Slovenije in Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS ter Sindikat poštnih delavcev so po zaključnih usklajevanjih uspešno končali intenzivna pogajanja in podpisali dogovor za izboljšanje pogojev dela in materialnega položaja zaposlenih v Pošti Slovenije in invalidskem podjetju Pošte Slovenije (IPPS).

Tekom pogajanj so se socialni partnerji uspeli uskladiti glede stavkovnih zahtev obeh sindikatov ter se v sklenjenem dogovoru zavezali k dodatnim zaposlitvam, povišani urni postavki za delo prek polnega delovnega časa, ponovni uvedbi uskladitve plač z rastjo življenjskih stroškov v določenem odstotku, povišanju povračil prevoznih stroškov, povišanju nekaterih dodatkov in regresa za letni dopust. Dogovor dodatno vsebuje zaveze glede sprejema ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja, prenove pogodbe o uporabi dvokolesa za dostavo pošiljk ter izvedbo presoje sistema normiranja in ugotavljanja produktivnosti, kar bo zagotovilo izboljšanje pogojev dela ter dvig zadovoljstva zaposlenih.

Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak ob podpisu dogovora poudarja: »V interesu Pošte Slovenije je, da se zagotovi čim boljše delovne pogoje ter primerno in zdravo delovno okolje za vse zaposlene, v katerem lahko odgovorno in učinkovito izvajamo svoje delo. V Pošti Slovenije smo zadovoljni, da smo po dolgotrajnih in zahtevnih pogajanjih v zadnjih dneh skupaj s socialnimi partnerji sklenili dogovor, ki bo izboljšal tako pogoje dela kot tudi materialni položaj zaposlenih, kar bo oboje prispevalo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Verjamemo, da so sprejeti ukrepi pravi in danes sklenjen dogovor omogoča, da se lahko nemudoma osredotočimo na njihovo izvajanje. S pomočjo realizacije teh ukrepov tekom dveh let pa postopoma zmanjševali tudi obremenjenost zaposlenih. S sprejetim sporazumom smo vse strani tudi dokazale, da se močno zavedamo, kako pomembno je za nadaljnje uspešno poslovanje ter rast in razvoj Pošte Slovenije, da poslovnim partnerjem in uporabnikom naših storitev omogočamo zanesljive in kakovostne poštno-logistične storitve ter s tem nemoteno poslovanje.«


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije