Sporočila za medije

Pogajanja med Pošto Slovenije in reprezentativnima sindikatoma

Datum objave: 25.01.2019

Potem ko je Pošta Slovenije konec leta 2017 z obema reprezentativnima sindikatoma v družbi, Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS ter Sindikatom poštnih delavcev, podpisala dogovor o dvigu plač v določenih tarifnih razredih in izboljšanju statusa zaposlenih v skupni višini 6,8 milijona EUR, je v lanskem in letošnjem letu nadaljevala pogajanja glede še nekaterih odprtih vprašanj v sklopu socialnega dialoga za izboljšanje pogojev dela in materialnega položaja zaposlenih. Čeprav si je Pošta Slovenije vseskozi prizadevala, da bi s socialnimi partnerji našla skupni jezik in dosegla za obe strani sprejemljiv dogovor, danes do sklenitve dogovora ni prišlo. Pogajalska skupina Sindikata poštnih delavcev je namreč Pošto Slovenije obvestila, da se ne strinja s ponujenim predlogom dogovora in da ocenjuje, da so razhajanja v stališčih tolikšna, da jih ne bo mogoče uskladiti. Pošta Slovenije  tako nadaljuje pogajanja z drugim reprezentativnim sindikatom –  Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS. Sicer pa je odprta za nadaljevanje dialoga z vsemi socialnimi partnerji tudi v prihodnje.

Pošta Slovenije obžaluje, da danes ni prišlo do podpisa dogovora v sklopu socialnega dialoga za izboljšanje materialnih pravic zaposlenih in izboljšanje pogojev dela zaposlenih, za katere si je kot delodajalec močno prizadevala. Ocenjuje, da je bil predlagan dogovor ustrezen kompromis med  pričakovanji obeh sindikatov in zmožnostmi delodajalca, še posebej glede na že doslej sprejete ukrepe za izboljšanje delovnih razmer in pogojev dela, predvsem na področju dostave in dela na poštah. Zaveda se, da mora na tem področju situacijo in pogoje dela še izboljšati, vendar vseh ukrepov ni možno izvesti takoj. 

 

Predlagani dogovor zajema dvig: povračil stroškov prevoza na delo, regresa, delovne uspešnosti iz naslova napredovanja na delovnem mestu, nagrade za mentorje in inštruktorje, izplačil dodatka za nadomeščanje odsotnosti na drugih poštah, prav tako pa uskladitve osnovnih plač v določenem odstotku glede na rast cen življenjskih potrebščin v letih 2018 in 2019. Poleg navedenih predlogov je Pošta Slovenije v predlogu navedla tudi druge ukrepe in aktivnosti za izboljšanje pogojev dela zaposlenih.

Že doslej pa so bili za izboljšanje pogojev dela sprejeti številni ukrepi. Skupna vrednost ukrepov v letu 2018 je znašala 6,8 milijona EUR, v kar niso vključene dodatne zaposlitve, ki so bile izvedene. Poleg tega so bili zaposleni deležni izplačila poslovne uspešnosti v višini 2 milijona EUR za leto 2018. V sklopu ukrepov iz dogovora je bila sprejeta nova sistemizacija delovnih mest, zaposlenim v prometu so se v lanskem letu povišale osnovne bruto plače do vključno VII. tarifnega razreda v različnih odstotkih, na predlog in po uskladitvi obeh reprezentativnih sindikatov. Pošta Slovenije je zvišala povračila stroškov za prehrano, izvedla napredovanja zaposlenih, izplačana je bila tudi poslovna uspešnost, zaposleni pa so prav tako deležni izplačila regresa.

Sprejela je tudi nekaj obsežnih ukrepov za izboljšanje pogojev dela zaposlenih v prometu: ukinila je večji del sobotne dostave pošiljk, zmanjšala je obseg prodaje blaga na terenu, na več kot 85 poštah je ukinila sobotni delovni čas in ga nadomestila s prilagoditvijo delovnega časa med tednom. Vključila je dodatne pošte v strojno zlaganje reklam, izvedene so bile tudi investicije, ki izboljšujejo delovne pogoje, kot npr.: povečanje in modernizacija voznega parka, investicije v opremo, ki pripomore k izboljšanju dela na dostavi, nakup štirikolesnikov za dostavo pošiljk, vlaganje v povečevanje prostorskih kapacitet, zmanjševanje dostave s kolesom ali peš itd.

Dejstvo je, da se Pošta Slovenije enako kot druga podjetja v Sloveniji že nekaj časa sooča s težavami pri pridobivanju novih zaposlenih, saj je na trgu delovne sile prisotno pomanjkanje kadrov, kar je predvsem posledica razmer na trgu dela in konjunkture v gospodarstvu. Zaradi tega, kakor tudi visoke fluktuacije se Pošta Slovenije še danes na določenih regionalnih območjih srečuje s pomanjkanjem kadra, a tovrstne težave skuša čim hitreje reševati. Zaradi nadomeščanja odsotnosti zaposluje nove delavce, v najbolj obremenjujočih mesecih tudi študente, kadre pa išče tudi prek agencije za posredovanje delovne sile. Tako v letih 2017, 2018 kot tudi v letu 2019 je oziroma bo v prometu dodatno zaposlovala nove delavce in najemala študentsko delovno silo. 


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije