Sporočila za medije

Uspešen zaključek pogajanj Pošte Slovenije in Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS

Datum objave: 23.05.2017

Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS je reprezentativni sindikat, zato pravice iz sklenjenega dogovora veljajo za vse zaposlene v Pošti Slovenije

V skladu s sklenjenim dogovorom bo Pošta Slovenije povišala nadomestilo za prehrano iz 4,27 EUR na 6 EUR (velja od 1. 5. 2017). Gre za ukrep do uveljavitve nove sistematizacije delovnih mest. Predlog nove sistematizacije delovnih mest bo Pošta Slovenije pripravila do 1. 10. 2017. Pogajalski skupini sta se tudi dogovorili za  dvig dodatka za neugodne vplive okolja iz 3 na 6 odstotkov ter za dvig dodatka za deljen delovni čas iz 15 na 20 odstotkov s 1. 8. 2017. Ob tem Pošta Slovenije že izvaja dodatne zaposlitve v dostavi (skupaj 111 zaposlenih), kar vpliva na lažjo organizacijo dela v dostavi.

Povišanje števila zaposlenih ter povišanje nadomestila za prehrano bo za Pošto Slovenije pomenilo dodatnih 4,5 milijona EUR stroškov dela letno, dvig dodatkov pa 1,1 milijona EUR letno.

Ob tem si bo Pošta Slovenije prizadevala za ponovno plačevanje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 20 EUR mesečno na zaposlenega s 1. 1. 2018, in sicer v primeru, če bodo načrtovani rezultati poslovanja preseženi.

Pogajalski skupini sta ste ob tem dogovorili tudi za nekatere druge ukrepe glede dodelitve dodatka za neugodne vplive okolja in kariernih stopnic, v teku pa so tudi druge aktivnosti, ki vplivajo na dodatno ureditev delovnih pogojev in delovnega časa in so bile predstavljene pogajalski skupini sindikatov v sklopu pogajanj.

Z današnjim podpisom dogovora sta pogajalski skupini Pošte Slovenije in Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS zaključili pogajanja.  Pošta Slovenije pa bo ob tem nadaljevala sindikalni dialog tudi z ostalimi tremi sindikati v podjetju.

Pošta Slovenije  ob tem tudi poudarja, da je dober in zaupanja vreden delodajalec, glede na to, da je bilo v javnosti v zadnjih mesecih veliko negativne publicitete predvsem s strani enega od sindikatov v podjetju. Zaposleni so  v letu 2016 poleg plač, regresa, prehrane, prevoza na delo, dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, dobili izplačano tudi poslovno uspešnost. Poleg stroškov plač je Pošta Slovenije za zaposlene v zadnjih petih letih namenila še za več kot 6,7 mio. EUR sredstev, in sicer za službeno obleko, zdravstvene storitve in svetovanje zaposlenim, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu (preventivno zdravstveno izobraževanje v zdravilišču), za sredstva, namenjena nakupu očal za delo z računalnikom, za storitve zunanjega pooblaščenca za mobing in psihološka svetovanja, za izobraževanja, za socialna izplačila (socialna pomoč) in za novoletno obdaritev otrok.

Pošta Slovenije je gospodarska družba zasebnega prava, ki posluje v pogojih tržne konkurence ter v skladu s pričakovanji predstavnika lastnika – Slovenskega državnega holdinga. Podobno kot izvajalci poštnih storitev v drugih državah EU si prizadeva poiskati pot in način, kako svoje poslovanje prilagoditi spremenjenim navadam potrošnikov. Ob tem izvaja ukrepe tako na področju razvoja in aktivnega trženja storitev ter pridobivanja novih poslov in strank kot tudi na področju zmanjševanja stroškov. Prizadeva si za stalno kakovost in nadgradnjo storitev z uvajanjem novih in se na ta način približuje potrebam svojih uporabnikov. Ob tem skrbi za socialno varnost 5.588 zaposlenih, njihovih družin in ostalih pogodbenih partnerjev  ter za rast in razvoj podjetja. Prav zato je v prejšnjih letih in bo s še večjo intenzivnostjo v naslednjih letih izvajala strukturne ukrepe, ki bodo zagotovili dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje tako Pošte Slovenije kot tudi celotne Skupine Pošta Slovenije.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije