Sporočila za medije

Pošta Slovenije skupaj s sedmimi hčerami postaja vse močnejša poslovna skupina

Datum objave: 19.04.2016

Kot poudarja generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, sta rast in razvoj Skupine Pošta Slovenije, ki jo poleg matične družbe danes sestavlja že sedem odvisnih družb, del celovitega odgovora Pošte Slovenije na globalne poštno-logistične trende ter upadanje klasičnega poslovanja in klasičnih poštnih storitev. »Na ta način sledimo tudi dolgoročni poslovni strategiji rasti na področju paketno-logističnih, informacijskih ter zavarovalnih storitev in s tem tudi »Strateškemu razvojnemu programu Pošte Slovenije«. Zato Pošta Slovenije načrtuje nadaljnje oblikovanje Skupine v vse bolj paketno-logistično in IT-podjetje, ki bo uspešno nastopalo na domačem in tujem trgu«. Dejstvo namreč je, da se Pošta Slovenije podobno kot drugi poštni operaterji v razvitih ekonomijah še vedno sooča s številnimi strukturnimi spremembami na trgu poštnih storitev, ki bodo imele vpliv na poslovanje tudi letos in v prihodnjih letih. Dodatno pa bodo na njeno letošnje poslovanje močno vplivale še gospodarske razmere, zakonodajne spremembe in aktivnosti regulatorjev. Pošta Slovenije od leta 2014 finančno stabilnost, razvojni potencial in kakovost udejanja tudi z aktualnim »Strateškim razvojnim programom od leta 2014 do 2017«. Zato je Pošta Slovenije že pristopila k pripravi novega »Strateškega razvojnega programa Pošte Slovenije za obdobje 2017 do 2022«.

Za investicije bo Pošta Slovenije v letošnjem letu namenila 22,3 milijona evrov. »Največ sredstev bomo, tako kot lani, namenili za tekoče poslovanje in razvojne projekte. Med njimi za tehnološke posodobitve v poštnem logističnem centru Ljubljana ter za informacijske storitve. Investicijska sredstva smo že namenili tudi za pretovorno pošto v Celju, ki smo jo odprli aprila letos, ter gradnji pretovorne pošte v Novem mestu, ki jo bomo prav tako odprli v letošnjem letu. Obe pretovorni pošti bosta pomembno razbremenili naša logistična centra v Ljubljani in Mariboru.« izpostavlja namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.

Pošta Slovenije bo v letu 2016 ponovno zelo dejavna na logističnem področju. Skupaj z odvisno družbo PS Logistika bo širila skladiščne in pretovorne kapacitete ter iskala možnosti za skladiščno logistiko malih pošiljk. »Ker smo vodilno pozicijo na področju oskrbovalne verige z rezervnimi deli za avtomobilsko industrijo v Sloveniji že prevzeli, bomo letos vstopili tudi v Jadransko regijo. Še naprej bomo intenzivno oblikovali modele in tehnične rešitve logistike in skladiščenja blaga za različne gospodarske panoge.« navaja mag. Andrej Rihter. Fizičnim uporabnikom storitev se bo Pošta Slovenije v letu 2016 še bolj približala s postavitvijo 24 paketomatov oziroma samopostrežnih avtomatov za sprejem in izročanje pošiljk. Razvijajo tudi spletno aplikacijo, ki bo omogočala pripravo pošiljke in plačilo prek spleta ter oddajo pošiljk prek paketomata, kasneje tudi od doma. Predvidoma junija bo začela delovati prva avtomatizirana poštna poslovalnica na Čopovi ulici v Ljubljani. V njej bo določene poštne in bančne storitve ter nakup blaga za pripravo in pošiljanje pošiljk možno opraviti kadarkoli, vse dni v tednu. Pošte in pismonoše pa bodo letos opremili z dodatnimi 600 mobilnimi POS-terminali in tako strankam omogočili brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi karticami.

Pošta Slovenije, ki bo imela ob izteku poslovnega leta 2016 predvidoma 5.586 zaposlenih (245 manj kot v letu 2015), nadaljuje tudi s tržnimi aktivnostmi. Član poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič izpostavlja, da bodo glede na predviden nadaljnji upad klasičnih poštnih storitev in plačilnega prometa letos pospešeno ter učinkovito izvajali dodatne prodajne in tržne aktivnosti: »Usmerili jih bomo predvsem v prodajo poslovnih paketov, logističnih in informacijskih storitev ter storitev na poštni mreži. Predviden upad prihodkov bomo nadomestili tudi s pridobivanjem novih strank in razvijanjem novih storitev.« K temu dodaja, da bo Pošta Slovenije nadaljevala z začrtano optimizacijo poštnega omrežja, informatizacijo in racionalizacijo poslovnih procesov ter modernizacijo poslovanja. Ob naštetem načrtujejo, da bodo pri vsaki svoji aktivnosti uspešno udejanjili tudi začrtane smernice energetske učinkovitosti.

 

Poslovanje Pošte Slovenije in Skupine Pošta Slovenije v letu 2015.

Na Pošti Slovenije so s poslovanjem v letu 2015 zadovoljni. Doseženi poslovni rezultati tako Pošte Slovenije kot tudi Skupine dokazujejo, da je bil načrt finančnega poslovanja dobro zasnovan. Prav tako so se za uspešne in učinkovite izkazale tudi aktivnosti in ukrepi za uspešno spopadanje z nadaljnjim upadanjem klasične komunikacije in poslovanja.

Skupini Pošta Slovenije (EPPS, Feniksšped, PS Moj paket in PS Zavarovalno zastopništvo) so se pridružila še tri nova odvisna podjetja: APS PLUS, ki izvaja storitve elektronskega poslovanja in razvija nove, inovativne rešitve; PS Logistika, ki je z nakupom logističnega dela Mladinske knjige Založba postala eden najpomembnejših ponudnikov blagovne logistike in oskrbovalnih verig v Sloveniji; Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, ki kot drugi največji zaposlovalec invalidov v Sloveniji skrbi za varna delovna mesta občutljivih skupin zaposlenih. Skupina Pošta Slovenije je v letu 2015 po še nerevidiranih podatkih ustvarila 227,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar predstavlja odstotek več kot leto poprej, medtem ko njen ustvarjeni dobiček v višini 8,1 milijona evrov v primerjavi z letom 2014 predstavlja 6-odstotno rast. K skupni rasti prihodkov so največ prispevale družbe EPPS, PS Moj paket in PS Logistika, medtem ko so prihodki Pošte Slovenije predstavljali 91,3 odstotka celotnih prihodkov Skupine.

Kljub konkurenčnemu okolju in še vedno ne najbolj naklonjenim gospodarskim razmeram si Pošta Slovenije želi postati vodilni distributer paketne logistike. Zato so se lani usmerili v različne poštno-logistične razvojne priložnosti, rast pa so skrbno načrtovali tudi v IT-segmentu. Pošta Slovenije, ki je imela konec leta 2015 5.831 zaposlenih, je v letu 2015 poslovala z dobičkom. Po še nerevidiranih podatkih je ustvarila 6,9 milijona evrov čistega poslovnega izida pred davkom iz dobička, opravljenih pa je bilo skoraj 980 milijonov storitev. Kljub rasti poslovnih prihodkov na področju priporočenih pisem, dostopa do omrežja, paketnih storitev, nenaslovljene direktne pošte, logističnih in informacijskih storitev ter pisemskega in paketnega ekspedita je Pošta Slovenije pri skupnih poslovnih prihodkih v primerjavi z letom 2014 beležila 1-odstotni upad. Poslovne odhodke jim je glede na leto 2014 uspelo znižati za 1 odstotek.​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije