Sporočila za medije

Odprtje novih poslovnih prostorov pretovorne pošte 5102 Nova Gorica

Datum objave: 17.10.2019


Pretovorna pošta 5102 Nova Gorica je ena izmed petih regijskih pretovornih pošt v državi (pretovorne pošte so tudi v Celju, Šenčurju pri Kranju, Kopru in Murski Soboti). Na pretovorni pošti 5102 Nova Gorica izvajajo sprejem, dostavo in izročitev vseh vrst pošiljk, in sicer pisemske storitve za skoraj 10 tisoč gospodinjstev ter paketne storitve za  skoraj 12 tisoč gospodinjstev  v Novi Gorici in bližnji okolici. Pretovorna pošta izvaja tudi logistične storitve za več kot 40.000 gospodinjstev na Goriškem, skladišči blago, poskrbi za prevoz blaga do poštnega logističnega centra ali druge pošte ter organizira prevoze med regijami. Na pretovorni pošti je trenutno 66 zaposlenih.

Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila okoli 1,7 mio. EUR. Z investicijo  je Pošta Slovenije uredila prostor za paketno predelavo in skladiščenje ter  nakladalno ploščad z dvižnimi mizami za razkladanje in nakladanje paketne tvarine. Povečala je prostore za medfazno skladiščenje večjih kosovnih pošiljk, palet in bele tehnike. Skupna površina pošte pred investicijo je znašala 1.013,5 m², sedaj pa 3.118 m², od tega je površin za zaposlene in stranke 1.920 m².

Novi prostori so opremljeni s štirimi rampami za tovorna vozila in petimi izhodi za srednja in lahka tovorna vozila, s čimer bo pospešena manipulacija pri razkladanju in natovarjanju vozil, poskrbljeno pa je tudi za večjo varnost zaposlenih in izboljšanje delovnih pogojev. Za premagovanje nivojskih razlik sta vgrajeni dve 10-tonski in ena 5-tonska dvižna miza. Za sprejem in usmerjanje paketov je vgrajen krožni transporter v dolžini 14 m. Novi prostori so opremljeni tudi z devetimi informatiziranimi delovnimi mesti za sprejem in pripravo paketnih in logističnih pošiljk.

Pošta Slovenije poleg nadgradnje storitev in razvoja vedno novih storitev v zadnjih letih pospešeno vlaga v posodobitev, informatizacijo in avtomatizacijo poslovanja.  Vzpostavlja sodobne oblike točk za sprejem in izročanje pošiljk –  PS Paketomate,  izročilna mesta na bencinskih servisih in samopostrežne enote.   Na ta način se približuje potrebam in pričakovanjem strank. Takšne oblike zagotavljanja storitev dopuščajo  vedno večjo fleksibilnost pri izboru časa in kraja izvedbe storitve, seveda pa te rešitve skrbno kombinira  s klasično mrežo pošt. Ob tem izvaja tudi druge tehnološke posodobitve, predvsem v obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru. 

Glavnino aktivnosti usmerja v celovite logistične rešitve za najzahtevnejše stranke, kjer združuje znanje in izkušnje celotne Skupine Pošta Slovenije. V primerjavi z ostalimi logističnimi ponudniki je njena ključna konkurenčna prednost ta, da lahko v kratkem času (v roku enega dne oziroma še isti dan) prenese velike količine pisemskih in paketnih pošiljk, paketov večjih dimenzij, palet in blaga do različnih strank na območju celotne Slovenije. Za nevročene pošiljke omogoča prevzem v poštnih poslovalnicah, na paketomatih ali na Petrolovih bencinskih servisih.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije