Sporočila za medije

Odprtje novih poslovnih prostorov pošte 1290 Grosuplje

Datum objave: 02.07.2019


Član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter, direktorica PE Pošte Slovenije v Ljubljani Karmen Hauc in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič bodo v petek, 5. julija letos, ob 10. uri, slovesno odprli nove poslovne prostore pošte 1290 Grosuplje, Partizanska cesta 7, v Grosupljem.

V novih prostorih, ki obsegajo 660 m2 površine, bodo uporabnikom poštnih storitev na voljo štiri sodobno opremljena okenca za sprejem in izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 91 poštnih predalov. Uporabnikom bo na voljo tudi specializirano bančno okence Nove KBM. Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila 1,6 mio EUR.

Pošta 1290 Grosuplje pokriva območje s 5.512 gospodinjstvi in opravlja vse vrste storitev. V šestkrat tedensko dostavo je vključenih 2.436 gospodinjstev, medtem ko ima 3.076 gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Na pošti je 32 zaposlenih, od tega 20 pismonoš.

Delovni čas pošte ostane nespremenjen, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.

Pošta Slovenije poleg nadgradnje in razvoja vedno novih storitev v zadnjih letih pospešeno vlaga v posodobitev, informatizacijo in avtomatizacijo poslovanja. Vzpostavlja sodobne oblike točk za sprejem in izročanje pošiljk – PS Paketomate, izročilna mesta na bencinskih servisih, samopostrežne pošte in samopostrežne enote. Na ta način se približuje potrebam in pričakovanjem strank. Takšne oblike zagotavljanja storitev dopuščajo vedno večjo fleksibilnost pri izboru časa in kraja izvedbe storitve, seveda pa te rešitve skrbno kombinira s klasično mrežo pošt. Ob tem izvaja tudi druge tehnološke posodobitve, predvsem v obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru.

Glavnino aktivnosti usmerja v celovite logistične rešitve za najzahtevnejše stranke, kjer združuje znanje in izkušnje celotne Skupine Pošta Slovenije. V primerjavi z ostalimi logističnimi ponudniki je njena ključna konkurenčna prednost ta, da lahko v kratkem času (v roku enega dne oziroma še isti dan) prenese velike količine pisemskih in paketnih pošiljk, paketov večjih dimenzij, palet in blaga do različnih strank na območju celotne Slovenije. Za nevročene pošiljke omogoča prevzem v poštnih poslovalnicah, na paketomatih ali v poslovalnicah bencinskega servisa Petrol.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije