Sporočila za medije

Odprtje novih dostavnih prostorov poste 3250 Rogaska Slatina

Datum objave: 05.07.2017
Odprtje novih dostavnih prostorov pošte 3250 Rogaška Slatina  

Novi dislocirani poslovni prostori, ki se nahajajo na naslovu Zgornje Negonje 35 a, 3250 Rogaška Slatina in obsegajo 644 m2 površine, bodo namenjeni pripravi pismonoš za dostavo, sprejemu pošiljk od velikih uporabnikov ter dostavi palet, paketov večjih dimenzij in ostalih logističnih storitev na širšem območju Rogaške Slatine.

Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila okoli 910 tisoč evrov.

Z investicijo v nove dislocirane poslovne prostore pošte 3250 Rogaška Slatina so pripravljeni dobri temelji za izvajanje poslov v segmentu logističnih storitev. Z odprtjem novih poslovnih prostorov se bo na območju Rogaške Slatine poštna dejavnost izvajala na dveh lokacijah, kar pa za uporabnike poštnih storitev ne bo prineslo sprememb. V sedanjih prostorih pošte v mestu na Kidričevi ulici 3 se bodo opravljala dela, povezana z neposrednim delom s strankami in v manjši meri tudi s sprejemom pošiljk od pogodbenih partnerjev. Dostava pošiljk pa se bo po novem izvajala iz dislocirane lokacije v Zgornjih Negonjah.

Pošta 3250 Rogaška Slatina pokriva območje s 3.337 gospodinjstvi in opravlja vse vrste storitev. V šestkrat tedensko dostavo je vključenih1.892 gospodinjstev, medtem ko ima 1.445 gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Na pošti je 17 zaposlenih, od tega 12 pismonoš.

Vljudno vabljeni na odprtje novih dostavnih prostorov pošte 3250 Rogaška Slatina!

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije