Sporočila za medije

Odprtje novega regijskega centra v Novem mestu

Datum objave: 09.09.2016
Odprtje regijskega centra v Novem Mestu  

Pretovorne pošte že poslujejo v Kopru, Novi Gorici ter v Celju, kjer je bila pretovorna pošta odprta aprila letos. Za gradnjo tovrstnih regijskih centrov po Sloveniji se je Pošta Slovenije odločila, da bi razbremenila oba poštna logistična centra v Ljubljani in Mariboru, kjer poteka predelava poštnih pošiljk za celotno Slovenijo.

Glede na hitro rast števila paketov je Pošta Slovenije reorganizirala proces dela in povečala kapacitete ter delno ločila logistiko na pisemsko in paketno. Zlasti paketne pošiljke predstavljajo zaradi volumskega obsega pritisk na kapacitete Pošte Slovenije (skladiščenje in vozila).

Kot poudarja namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter Pošta Slovenije podoben trend zaradi spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov in rasti spletne prodaje pričakuje tudi v prihodnje. »Za letošnje leto tako načrtujemo, da bomo prenesli 8,6 mio. paketov. V preteklih letih je bila rast 6-odsotna, v prihodnje pa na tem področju pričakujemo še višjo rast, predvsem zaradi porasta spletne trgovine. V okviru strategije dolgoročnega razvoja nadaljujemo z aktivnostmi za prenovo paketne logistike in širitvijo dejavnosti v smeri zagotavljanja celovitih logističnih storitev, kar vključuje tudi skladiščenje, pretovarjanje in komisioniranje blaga ter transport tako malih kot tudi velikih kosovnih pošiljk. V skladu z razvojem in rastjo storitev bomo tudi v prihodnje prilagajali poštno omrežje oziroma prostorske kapacitete, predvsem v smislu, da bomo povečevali prostorske kapacitete v večjih krajih oz. na vozliščih, ki z logističnega vidika pomenijo optimalno izvajanje procesov logistike v prihodnje.«

Odprtje regijskega centra v Novem Mestu  

Prostori nove pretovorne pošte v Novem mestu se nahajajo v novozgrajenem objektu v industrijski coni Cikava na Podbevškovi ulici. Navedena lokacija ima ugodno lego, predvsem z logističnega vidika. Pretovorna pošta bo povezana s poštnim logističnim centrom v Ljubljani in pretovorno pošto v Celju. Objekt leži izven strogega centra mesta, ob načrtovani tretji razvojni osi.

Celotna površina pretovorne pošte Novo mesto obsega 992 m2 , od tega sta za delo z uporabniki poštnih storitev namenjeni dve poštni okenci na 57 m2 površine, za dostavo in sprejem pisemskih pošiljk je na voljo 487 m2 površine, za paketno-logistične storitve pa 448 m2 površine. Tehnološke rešitve nove pretovorne pošte poenostavljajo sprejem in dostavo paketov, s tem pa razbremenjujejo zaposlene, prednost nove lokacije za uporabnike pa je tudi večja dostopnost. Novi poslovni prostori bodo namenjeni sprejemu, usmerjanju, odpravi, dostavi in posredovanju pisemskih in paketnih pošiljk ter kratkotrajnemu skladiščenju prevoznih enot v segmentu logističnih oskrbovalnih verig.

Odprtje regijskega centra v Novem Mestu  

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije