Sporočila za medije

Poenotenje politike blagovnih znamk Skupine PS in njena ekološka naravnanost

Datum objave: 06.11.2017
Nova vizualna podoba PS

Z današnjim dnem Skupina Pošta Slovenije stopa na trg z novo oblikovno podobo, ki predstavlja nov pomemben korak v njenem poslovanju. Gre za ureditev in poenotenje politike blagovnih znamk matične družbe Pošta Slovenije, njenih odvisnih družb, izdelkov in storitev. Oblikovna podoba Pošte Slovenije se ni spreminjala vse od njene ustanovitve oziroma začetka samostojnega delovanja leta 1995. Okolje, v katerem deluje Skupina Pošta Slovenije, se spreminja v vse bolj digitalno, klasične poštne storitve pa dopolnjujejo vedno bolj celovite informacijske in logistične storitve. Digitalna komponenta poslovanja tako vse bolj postaja sestavni del poslovanja Skupine Pošta Slovenije, ki se tako prilagaja spremembam v okolju tudi s sodobno in poenoteno oblikovno podobo. Trendom v okolju se, skladno z načelom družbene in okoljske odgovornosti, prilagaja tudi z uvajanjem novih ekoloških vozil v svoj vozni park.

Pri svojem poslovanju v prihodnje bomo osredotočeni na nekaj ključnih ciljev: ustvarjali bomo inovativne produkte in rešitve po meri posamezne stranke, v treh ključnih stebrih: prenos sporočil in paketov, logistične storitve in informacijske storitve.

generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak

Pošta Slovenije ni več zgolj ponudnik klasičnih poštnih storitev, pač pa je razvojno usmerjen poštno-logistični operater in ponudnik informacijskih storitev. Danes je Pošta Slovenije s svojimi sedmimi odvisnimi družbami močna poslovna skupina (EPPS, d. o. o., PS Logistika d. o. o., PS Moj paket d. o. o., PS Zavarovanja d. o. o., Feniksšped, d. o. o., APS PLUS d. o. o., IPPS d. o. o.), ki svoje delovanje širi v Sloveniji, v regiji in na mednarodnih trgih.

Kot poudarja generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, je pred Skupino Pošta Slovenije veliko izzivov. Nanje odgovarja novi »Strateški razvojni program Skupine Pošta Slovenije 2017–2022«. »Pri svojem poslovanju v prihodnje bomo osredotočeni na nekaj ključnih ciljev: ustvarjali bomo inovativne produkte in rešitve po meri posamezne stranke, v treh ključnih stebrih: prenos sporočil in paketov, logistične storitve in informacijske storitve. Rast bomo dosegali tudi s širitvijo na tuje trge v širši regiji, prav tako pa z akvizicijo družb s kompatibilno oziroma dopolnilno dejavnostjo. V okviru Skupine PS bomo vstopili na mednarodni trg na področju logističnih storitev, informacijskih storitev, spletne prodaje in na področju t. i. hibridne pošte ter storitev 3D-tiska.«

Blagovne znamke so danes osrednje sredstvo in najpomembnejše tržno orodje sodobnih korporacij za ohranitev lastne identitete. Potreba po identifikaciji posameznih blagovnih znamk izdelkov, storitev in povezanih podjetij z matičnim podjetjem oziroma po poudarku celovitosti ponudbe Pošte Slovenije je narekovala ureditev politike in arhitekture blagovne znamke Pošta Slovenije. Pošta Slovenije bo tako v prihodnje močna korporativna blagovna znamka, Skupina Pošta Slovenije pa bo prepoznavna po enoviti celostni grafični podobi.

Vizualna podoba Pošte Slovenije oz. Skupine Pošta Slovenije še naprej ohranja prepoznaven, tradicionalen barvni sistem z rumeno in črno barvo ter posodobljen simbol poštnega roga. Spremenjen je tudi korporativni slogan iz »Zanesljivo vsepovsod« v »Zanesljivo z vami«. »S tem želimo poudariti, da je zadovoljen uporabnik naših storitev bistvo naših prizadevanj pri razvoju modernih in konkurenčnih storitev, zanesljivost pa obljuba, ki jo bomo na podlagi korporativnih vrednot Skupine Pošta Slovenije izpolnjevali tudi v prihodnje,« ob spremenjeni oblikovni podobi Skupine Pošta Slovenije poudarja generalni direktor mag. Boris Novak. Spremembe vizualne podobe bodo v praksi uvedene postopoma, skladno z načelom racionalnosti.

Kot družbeno odgovorno podjetje se Pošta Slovenije trendom v okolju prilagaja tudi z uvajanjem novih ekoloških vozil v svoj vozni park. Tako je v skladu z usmeritvami strategije glede okoljske odgovornosti, ki pri izvajanju energetske učinkovitosti transporta predvideva zmanjšanje porabe goriva in emisij, že v začetku letošnjega kupila dve dostavni vozili na električni pogon Renault Kangoo Express Z.E. Uporabo teh dveh dostavnih vozil na električni pogon so uporabniki pozitivno sprejeli.

Pošta Slovenije v vozni park uvaja še dodatnih 17 dostavnih vozil na električni pogon, prav tako Renault Kangoo Express Z.E. To električno vozilo je inačica vozila Kangoo Express z dizelskim oz. bencinskim agregatom, s to razliko, da teh 17 električnih vozil poganja 44-kilovatni sinhroni elektromotor. Vozilo ima prostornino tovornega prostora 3 m3, nosilnost 534 kg in lahko z enim polnjenjem baterije prevozi do 270 km. Pri težjih pogojih, kot so npr. nizke temperature (–5° C ali še nižje), hriboviti teren, večja obremenitev vozila, ofenzivnejši način vožnje, se največja razdalja, ki jo je mogoče prevoziti z enim polnjenjem baterije, zmanjša.

Pošta Slovenije pričakuje, da bo mogoče s temi vozili v različnih vremenskih razmerah in ob različnih ostalih dejavnikih, ki vplivajo na domet, prevoziti vsaj 100 do 200 km, s čimer bodo vozila zagotavljala nemoteno dostavo na različne lokacije po Sloveniji.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije