Sporočila za medije

Modernizacija strojnega usmerjanja pošiljk

Datum objave: 05.04.2019

Pošta Slovenije je danes ob 11. uri svečano predala namenu nov paketni usmerjevalnik v poštnem logističnem centru v Ljubljani. Nova naprava, za katero je Pošta Slovenije namenila 14,7 mio. EUR, ni zgolj usmerjevalnik paketov, pač pa predstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana. Ob tem Pošta Slovenije izvaja tudi druge tehnološke posodobitve, sledi globalnemu poštnemu in logističnemu razvoju ter prilagaja ponudbo potrebam trga.

Modernizacija strojnega usmerjanja pošiljk
*Na fotografijah (od leve proti desni): Novo napravo so namenu predali člana poslovodstva Pošte Slovenije Vinko Filipič in mag. Andrej Rihter, japonski veleposlanik nj. eksc. Masaharu Yoshida, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, ter predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije  Matjaž Šifkovič.

Glede na globalni razmah spletne trgovine in s tem trende rasti paketnih in logističnih storitev ter v skladu s svojimi strateškimi usmeritvamčnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih kapacitet ter modernizacijo in avtomatizacijo strojnega usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk. Samo v letu 2018 beleži 9- odstotno rast paketnih storitev, za leto 2019 pa načrtuje 12-odstotno rast. Ob tem Pošta Slovenije nadgrajuje in razvija nove storitve, sledi globalnim trendom, dobrim praksam in potrebam uporabnikov, da bi zagotovila čim višjo kakovost storitev.

Z modernizacijo strojnega usmerjanja paketnih pošiljk v poštnem logističnem centru v Ljubljani je Pošta Slovenije začela aprila 2017. Nova naprava, ki predstavlja hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana, je s tekočimi trakovi povezana s prvim nadstropjem zgradbe, kjer potekajo ključne aktivnosti usmerjanja pisemskih pošiljk. Naprava nudi najsodobnejšo IT-podporo obdelavi podatkov ter avtomatizacijo usmerjanja in nadzora nad logističnim procesom. Z vključitvijo naprave v logistični proces je Pošta Slovenije povečala zmogljivosti usmerjanja paketnih pošiljk ter poenotila tehnologijo usmerjanja in transporta pisemskih pošiljk na območju celotne države. Na ta način bosta višja tudi kakovost usmerjanja pošiljk ter nivo humanizacije dela.

Pošta Slovenije je tehnološke posodobitve izvedla tudi v poštnem logističnem centru Maribor, kjer je začela obratovati nova, že tretja naprava za avtomatsko zlaganje nenaslovljene direktne pošte (reklame), za katero je Pošta Slovenije namenila 1,2 mio. EUR. Hkrati je bila na teh napravah izvedena robotizacija procesov, in sicer za odlaganje in zlaganje svežnjev nenaslovljene direktne pošte s pomočjo robotske roke, kar dodatno prispeva k humanizaciji dela.

»Pošta Slovenije nikakor ni zgolj in le izvajalec univerzalne poštne storitve, pač pa predstavlja z okoli 6.300 zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije tudi na področju logistike, kamor je že pred leti vstopila, pomemben servis za potrebe svojih strank v segmentu B2B-poslovanja,« ob današnji predaji novega paketnega usmerjevalnika svojemu namenu poudarja generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak. »Glavni poudarek strateških smernic Pošte Slovenije in celotne Skupine Pošta Slovenije je osredotočenost v poslovne segmente paketnih in logističnih storitev, ki so blizu jedrnim kompetencam Skupine Pošta Slovenije. Fokus bo na povečanju kapacitet, učinkovitosti in kakovosti storitev ter na širitvi na regionalne trge prek strateških partnerstev in prevzemov. Poglobili bomo prisotnost v regiji Adriatic, predvsem na področju logističnih storitev. Širili bomo kapacitete obeh poštnih logističnih centrov ter gradili dodatne skladiščne in pretovorne kapacitete,« poudarja generalni direktor Pošte Slovenije.

V skladu s strategijo omrežja bo Pošta Slovenije v letu 2019 investicije namenila za zagotovitev ustreznih prostorov za t. i. pretovorne, logistične in dostavne pošte (gre za pošte, ki razpolagajo z več skladiščnimi prostori, vozili ter različnimi logističnimi pripomočki za ravnanje s pošiljkami/blagom). V teku so tudi faza projektiranja izgradnje hal na lokaciji poštnega logističnega centra v Mariboru in pripravljalne aktivnosti za širitev kapacitet na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani. V letu 2019 bo Pošta Slovenije za investicije namenila 34 mio. EUR.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije