Sporočila za medije

Močno povečana bolniška odsotnost zaposlenih

Datum objave: 10.02.2017

V določenih krajih in naseljih po Sloveniji zato prihaja do zamud pri dostavi določenih vrst pošiljk. Na Pošti Slovenije zagotavljajo, da bodo vse pošiljke dostavljene v najkrajšem možnem času, najkasneje v zakonsko določenem roku – v treh delovnih dneh od oddaje pošiljke. Bolniške odsotnosti na Pošti Slovenije spremljajo dnevno in situaciji primerno, z namenom, da dostavijo pošiljke čim prej in brez večjih zamud, dnevno organizirajo tudi svoje delo. Predvidevajo, da bo tako dostava pošiljk predvidoma v prihodnjih dneh postopoma po celotni Sloveniji stekla kot običajno. Do takrat stranke vljudno prosijo za razumevanje. Prav tako se zavedajo dodatne obremenjenosti tistih zaposlenih, ki poleg svojega rednega dela, opravijo še delo bolniško odsotnega sodelavca. Zaradi navedenega si v Pošti Slovenije prizadevajo, da bi se kar najhitreje vzpostavile čim bolj normalne razmere za delo, tako v dostavi kot za poštnimi okenci.

Pošta Slovenije je zaradi izjemnega povečanja števila bolniških odsotnosti zaradi virusnih obolenj in posledično nižjo prisotnostjo števila zaposlenih na delu konec prejšnjega tedna sprejela začasni ukrep glede dostave določenih vrst pošiljk, in sicer se je dostava pošiljk od ponedeljka dalje na določenih območjih po vsej Sloveniji lahko izvajala vsak drugi delovni dan. Ukrep se je nanašal le na dostavo pisemskih pošiljk in nenaslovljeno direktno pošto (reklame), pri čemer so bile vse pošiljke dostavljene v zakonsko določenih rokih prenosa – v treh delovnih dneh od dne oddaje pošiljke (D+3). Ob tem so se vse ostale pošiljke (paketne pošiljke, logistično blago, jutranja dostava časopisov, naslovljeni časopisi, telegrami, telegrafske nakaznice, pošiljke Hitre pošte) dostavljale dnevno – kot doslej. Ukrep je bil že od vsega začetka sprejet zgolj kot začasni in nikakor ni dolgoročne narave. Pošta v običajnih delovnih razmerah in pogojih večino pošiljk dostavi že dan po oddaji pošiljke. V nastalih okoliščinah pa so bile pošiljke na nekaterih območjih po Sloveniji v preteklih dneh dostavljene z zamudo prvi dan po oddaji, ponekod pa dan ali dva kasneje, povsod pa v zakonsko določenih rokih.

Pošta Slovenije stanje na področju bolniške odsotnosti zaposlenih nenehno spremlja in ukrepe za svoje delo ter nemoteno in čim hitrejšo dostavo dnevno oz. sproti prilagaja spremenjenim okoliščinam. Tako že od četrtka oziroma ta konec tega tedna dostavo pošiljk, na območjih, kjer je glede na kadrovsko zasedbo to mogoče, izvaja na ustaljen način (vsak dan).
Na območjih, kjer dostava vsakodnevno še ni mogoča, bo Pošta Slovenije pošiljke dostavila najkasneje v treh delovnih dneh od dneva oddaje. Zgolj za ilustracijo: 31. 12. 2016 je bilo ob 5.510 zaposlenih bolniško odsotnih 331 zaposlenih; 31. 01. 2017 je bilo bolniško odsotnih 598 zaposlenih; 10. 2. 2017 pa 525 zaposlenih, od tega 332 v dostavi in 202 za poštnimi okenci.

 

Odziv Pošte Slovenije na t.i. »belo stavko«

V preteklih dneh so se pojavile tudi informacije o tako imenovani »beli stavki« pismonoš (zaključek dela po osmih delovnih urah). Kot pravijo na Pošti Slovenije, o slednji s strani reprezentativnih sindikatov niso bili obveščeni, zato po njihovi oceni ne morejo govoriti o organizirani prekinitvi dela zaposlenih na Pošti Slovenije. So pa po podatkih Pošte Slovenije na zelo majhnem številu pošt (na manj kot 10 poštah od 525) izvajali omejeni obseg dela. Po zagotovilih obeh reprezentativnih sindikatov v podjetju so t. i. belo stavko preklicali do sestanka s poslovodstvom Pošte Slovenije.
Pismonoše imajo predvideno neenakomerno porazdelitev delovnega časa. To pomeni, da lahko delavec dela maksimalno 13 ur dnevno, a ne več kot 56 ur tedensko.

Pri opredelitvi t. i. »bele stavke« je potrebno izpostaviti, da ni posebej normativno urejena in praviloma predpostavlja izvajanje toliko dela, kolikor od zaposlenih zahteva predviden obseg dela oz. izpolnjevanje nujnih, zakonsko predpisanih obvez. Upoštevajoč naravo dela pismonoš in njihovo neenakomerno razporeditev delovnega časa v dostavi, je njihov 8-urni delavnik precej nepredvidljiv oz. lahko traja včasih več, včasih manj kot osem (8) ur.​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa