Sporočila za medije

Konstitutivna seja nadzornega sveta Pošte Slovenije

Datum objave: 23.11.2018

Potem, ko je uprava Slovenskega državnega holdinga zaradi poteka mandata dosedanjim štirim članom nadzornega sveta Pošte Slovenije imenovala nove predstavnike lastnika v nadzornem svetu, so se člani nadzornega sveta danes sestali na svoji prvi, konstitutivni seji. Na njej so izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je Matjaž Šifkovič, njegov namestnik pa Dejan Kastelic.

Uprava Slovenskega državnega holdinga je v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika Pošte Slovenije zaradi poteka mandata dosedanjim štirim članom nadzornega sveta Pošte Slovenije na svoji seji, 25. oktobra letos, imenovala nove predstavnike lastnika v nadzornem svetu, in sicer Matjaža Šifkoviča, Zdravka Seliča, Dejana Kastelica ter Matjaža Fortiča. Kot predstavnika sveta delavcev Pošte Slovenije v nadzornem svetu ostajata Božidar Pograjc in Aleš Arnejčič, katerima mandat poteče 12. 1. 2020.

Poslovodstvo družbe, ki ga sestavljajo generalni direktor mag. Boris Novak ter člana poslovodstva mag. Andrej Rihter in Vinko Filipič je nove člane nadzornega sveta seznanilo z delovanjem in poslovanjem družbe, glavnimi strateškimi usmeritvami ter najpomembnejšimi akti.

Pred Pošto Slovenije je veliko izzivov, saj je panoga v fazi transformacije. V skladu s svojo strategijo bo Pošta Slovenije v prihodnosti še vedno ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s predpisano kakovostjo, kjer pa bo ključna prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev. Zaradi upada klasičnih poštnih storitev in substitucije z elektronskimi načini komuniciranja ter posledično spremenjenih navad uporabnikov, se Pošta Slovenije usmerja v razvoj in nadgradnjo inovativnih in konkurenčnih storitev. Pri tem sledi strategiji rasti in razvoja na področju paketnih in logističnih storitev. Rast bo dosegala tudi s širitvijo na tuje trge v širši regiji ter z akvizicijo družb s kompatibilno dejavnostjo.

Po umestitvi novega paketnega usmerjevalnika v letošnjem letu Skupino Pošta Slovenije čakajo še dodatne investicije, da bo modernizirala (avtomatizacija, robotizacija) usmerjanje paketnih in pisemskih pošiljk ter informatizirala logistične procese, modernim trendom pa sledi tudi vozni park z električnimi vozili.

Sicer pa Skupina Pošta Slovenije za leto 2018 načrtuje poslovne prihodke v višini 255,5 mio. EUR ter dobiček v višini 11,4 mio. EUR.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije