Sporočila za medije

Izšle so nove poštne znamke

Datum objave: 28.09.2018

V seriji Živalstvo so predstavljene domače živali z motivi bovške ovce, posavskega konja, rjavega goveda in drežniške koze. Prve tri znamke z nominalami 1,17 EUR, 1,30 EUR, 1,31 EUR so izdane v poli s 25 znamkami, znamka z motivom drežniške koze pa je izdana v bloku in z nominalo 1,44 EUR.

Bovška ovca
Posavski konj
Rjavo govedo
Drežniška koza

Septembra nadaljujemo tudi serijo Naravni parki Slovenije, v kateri je tokrat na vrsti Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Tudi ta znamka je izdana v bloku, njena nominala pa bo 1,30 EUR.

Serijo Slovenski filmi dopolnjujemo z znamko, posvečeno filmu Na svoji zemlji. Kot vse znamke te serije, je tudi ta izdana v mali poli z 10 znamkami, njena nominala pa je 1,44 EUR.

Tokrat je izšlo tudi pet rednih znamk, katerih tematika so ogrožene vrste sesalcev. Seveda so, kot vse redne znamke, tudi te izdane v polah po 50 znamk na samolepilnem papirju. Na znamkah so prikazani evrazijski ris, planinski zajec, močvirska rovka, vidra in mala podlasica. Nominale rednih znamk so A, B, C, D in 1,00 EUR.

Evrazijski ris
Planinski zajec
Močvirska rovka
Vidra
Mala podlasica

Več informacij o izidu je na voljo na naši spletni strani.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije