Sporočila za medije

Informacija o poteku socialnega dialoga v Pošti Slovenije

Datum objave: 06.02.2019

Potem ko sta oba reprezentativna sindikata v Pošti Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS ter Sindikat poštnih delavcev konec januarja letos zavrnila predlog dogovora delodajalca v sklopu socialnega dialoga za izboljšanje pogojev dela in materialnega položaja zaposlenih ter posredovala sklep o začetku stavke in najavo stavkovnih zahtev, Pošta Slovenije nadaljuje socialni dialog z obema sindikatoma. Ključna usmeritev Pošte Slovenije v sklopu nadaljnjih pogajanj z obema reprezentativnima sindikatoma v prihodnjih dneh bo doseči ustrezni dogovor.

Pošta Slovenije si je vseskozi prizadevala, da bi s socialnimi partnerji tudi v dosedanjih pogajanjih našla skupni jezik in dosegla za obe strani sprejemljiv dogovor, vendar sta reprezentativna sindikata dogovor zavrnila. Pošta Slovenije si tudi v nadaljevanju pogajanj prizadeva za čimprejšnjo uspešno sklenitev ustreznega kompromisnega dogovora.

V primeru, da nadaljnja pogajanja kljub vloženim naporom ne bodo pripeljala do preklica napovedane stavke, bo Pošta Slovenije poskrbela za primerno organizacijo dela v času stavke, kot ji to narekujejo določila Zakona o poštnih storitvah in Zakona o stavki. Začetek stavke oba sindikata napovedujeta za torek, 19. februarja 2019.

Pošta Slovenije bo v primeru izvedbe o stavki obvestila svoje stranke, pogodbene partnerje in javnost. Ob tem bo izvedla tudi vse aktivnosti za minimiziranje posledic stavke ter njen vpliv na stranke, uporabnike storitev in ugled družbe.

Podrobnejše informacije o dosedanjem poteku socialnega dialoga in ponujenem dogovoru reprezentativnima sindikatoma

Pošta Slovenije je konec leta 2017 z obema reprezentativnima sindikatoma v družbi, Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS ter Sindikatom poštnih delavcev, podpisala dogovor o dvigu plač v določenih tarifnih razredih in izboljšanju statusa zaposlenih v skupni višini 6,8 milijona EUR. Pogajanja glede še nekaterih odprtih vprašanj v sklopu socialnega dialoga za izboljšanje pogojev dela in materialnega položaja zaposlenih je nadaljevala v lanskem in letošnjem letu. Čeprav si je Pošta Slovenije vseskozi prizadevala, da bi s socialnimi partnerji našla skupni jezik in dosegla za obe strani sprejemljiv dogovor, do sklenitve dogovora še ni prišlo.

Predlagani dogovor Pošte Slovenije je zajemal dvig: dvig povračil stroškov prevoza na delo, regresa, delovne uspešnosti iz naslova napredovanja na delovnem mestu, nagrade za mentorje in inštruktorje, izplačil dodatka za nadomeščanje odsotnosti na drugih poštah, prav tako pa uskladitve osnovnih plač v določenem odstotku glede na rast cen življenjskih potrebščin v letih 2018 in 2019. Poleg navedenih predlogov je Pošta Slovenije ponudila tudi druge ukrepe in aktivnosti za izboljšanje pogojev dela zaposlenih.

Že doslej so bili za izboljšanje pogojev dela sprejeti številni ukrepi. Skupna vrednost ukrepov v letu 2018 (iz sklenjenega dogovora z obema sindikatoma konec leta 2017) je znašala 6,8 milijona EUR, v kar niso vključene dodatne zaposlitve, ki so bile izvedene. Poleg tega so bili zaposleni deležni izplačila poslovne uspešnosti v višini 2 milijona EUR za leto 2018. V sklopu ukrepov iz dogovora je bila sprejeta nova sistemizacija delovnih mest, zaposlenim v prometu so se v lanskem letu povišale osnovne bruto plače do vključno VII. tarifnega razreda v različnih odstotkih, na predlog in po uskladitvi obeh reprezentativnih sindikatov. Pošta Slovenije je zvišala povračila stroškov za prehrano, izvedla napredovanja zaposlenih ipd.

Ob tem je Pošta Slovenije v letu 2018 ukinila večji del sobotne dostave pošiljk, zmanjšala je obseg prodaje blaga na terenu, na več kot 85 poštah je ukinila sobotni delovni čas in ga nadomestila s prilagoditvijo delovnega časa med tednom. Vključila je dodatne pošte v strojno zlaganje reklam, izvedene so bile tudi investicije, ki izboljšujejo delovne pogoje, kot npr.: povečanje in modernizacija voznega parka, investicije v opremo, ki pripomore k izboljšanju dela na dostavi, nakup štirikolesnikov za dostavo pošiljk, vlaganje v povečevanje prostorskih kapacitet, zmanjševanje dostave s kolesom ali peš itd.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije