Sporočila za medije

Pogajalski skupini Pošte Slovenije in obeh sindikatov sta pogajanje zaključili, vendar do formalnega podpisa dogovora ni prišlo

Datum objave: 30.03.2017

Na današnjem podpisu dogovora je Sindikat poštnih delavcev KS90 izjavil, da dogovora ne bo podpisal, medtem ko je Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS izrazil pripravljenost za podpis dogovora. Zaradi nastale situacije sta se pogajalski strani odločili, da danes ne izvedeta formalnega podpisa dogovora, torej ga posledično tudi ni mogoče pričeti izvajati. Pogajalska stran delojemalcev je kljub navedenemu izjavila, da do stavke 13. 4. 2017 ne bo prišlo.

Predstavniki delodajalca:
Pošta Slovenije

 

Mag. Boris Novak
generalni direktor

 

Mag. Andrej Rihter
namestnik generalnega direktorja

 

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.
član poslovodstva

Predstavnika delojemalcev:

 

Konferenca sindikat
Majda Stubelj
predsednica

 

Sindikat poštnih delavcev KS90
Saša Gržinič
predsednik

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije