Sporočila za medije

Cena delnice Intereurope

Datum objave: 20.09.2019
Cena delnice Intereurope

Družba Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, zainteresirano javnost obvešča o ceni navadnih in prednostnih delnic družbe Intereuropa, globalni logistični servis, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, dogovorjeni v kupoprodajni pogodbi o nakupu 72,13-odstotkov delnic izdajatelja družbe Intereuropa d.d. z dne 10. 5. 2019 sklenjeni s prodajnim konzorcijem, ki ga sestavljajo SID banka d.d., NLB d.d., NKBM d.d., Gorenjska banka d.d., SKB banka d. d. in Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Družba Pošta Slovenije bo v primeru uspešnega zaključka transakcije od prodajnega konzorcija pridobila 9.168.425 navadnih delnic z oznako IEKG in 10.657.965 prednostnih delnic z oznako IEKN po enotni ceni 1,45 EUR na delnico.

Zaključek transakcije Pošta Slovenije pričakuje pred koncem leta 2019, in sicer po izpolnitvi vseh odložnih pogojev iz kupoprodajne pogodbe.

Po zaključku transakcije bo Pošta Slovenije d.o.o. v predpisanih rokih izpolnila zakonske obveznosti, povezane z objavo obveznih prevzemnih ponudb za odkup preostalih delnic. V ta namen Pošta Slovenije d.o.o. med drugim namerava z relevantnimi družbami, za katere velja zakonska domneva o usklajenem delovanju, skleniti sporazum o tem, da bo v imenu vseh navedenih družb dala prevzemne ponudbe družba Pošta Slovenije d.o.o.

Za družbo Pošta Slovenije nakup predstavlja strateško kapitalsko naložbo in edinstveno priložnost za vstop na trg logističnih storitev v regiji.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije