Sporočila za medije

Trendi na področju zagotavljanja poštnih storitev se spreminjajo, z njimi pa tudi Pošta Slovenije

Datum objave: 09.10.2017

9. oktober je bil razglašen za svetovni dan pošte na kongresu Svetovne poštne zveze leta 1969, z namenom vzbuditi zavest o vlogi poštne dejavnosti v vsakdanjem in poslovnem življenju ljudi ter njenem prispevku k razvoju na socialnem in ekonomskem področju. Danes je Svetovna poštna zveza druga najstarejša mednarodna svetovna organizacija, ki povezuje 192 držav, od leta 1992 tudi Slovenijo. Na ta dan po svetu potekajo različni dogodki, kot so predstavitve in promocije novih poštnih storitev ipd. Svetovni dan pošte obeležuje tudi Pošta Slovenije, ki je v okviru praznovanja zaključila tudi zbiranje finančnih sredstev v dobrodelni akciji »Poštar Pavli polni šolske torbe«.

Ustanovitev Svetovne poštne zveze (SPZ) je povzročila pomembne spremembe v komunikaciji. Prebivalcem držav članic SPZ, teh je bilo sprva zgolj 23, je omogočila komunikacijo z ljudmi drugod po svetu. Danes SPZ združuje 192 držav in več kot 700.000 pošt ter zagotavlja eno najbolj razvejanih svetovnih omrežij. Je najpomembnejši forum, ki je namenjen sodelovanju med ponudniki poštnih storitev. Njegova naloga je koordiniranje poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. To postaja v današnjem elektronskem, hitro spreminjajočem se in tesno povezanem življenju vse bolj pomembno. Trendi na področju zagotavljanja poštnih storitev se namreč spreminjajo in potrebe po skupnem reševanju novih izzivov se krepijo.

Poštni operaterji po vsem svetu se že vrsto let soočajo z upadanjem tradicionalnih poštnih storitev. Ob vstopu sodobne tehnologije v poštni segment, porastu povpraševanja po elektronskih in informacijskih rešitvah ter ob digitalizaciji gospodarstva so spremembe v poslovnih modelih, procesih in storitvah neizogibne. Hitra rast spletne trgovine z močno konkurenco pomembno vpliva na trg dostave. Na področju logistike vse bolj prihaja do zahtev po specializaciji logističnih modelov in kompletnih oskrbovalnih verigah ter po globalnem delovanju v širših regijah. Tega se zaveda tudi Pošta Slovenije.

Uporabniki poštnih storitev danes pričakujejo modernizacijo in kakovostne storitve, kar bo mogoče doseči predvsem z novimi, inovativnimi pristopi in tesnejšim sodelovanjem med različnimi ponudniki poštnih storitev. Naš cilj je ponuditi sodobne storitve in rešitve po meri posamezne stranke v treh ključnih stebrih – prenos sporočil in paketov, logistične storitve in informacijske storitve. Še naprej želimo namreč učinkovito skrbeti za potrebe državljanov, gospodarstva in države. Zato nas čaka nadaljnje oblikovanje vitke mreže organizacijskih enot ter fleksibilna, stroškovno učinkovita in informacijsko podprta logistična mreža. Tudi z novimi oblikami distribucij, z edinstvenimi razvojnimi projekti, z ustvarjanjem novih produktov in rešitev v mednarodnem in domačem poštnem prometu ter ob tesnem globalnem sodelovanju bomo širili svojo mrežo in iskali nove, dobre prakse. Tako za nadaljnjo rast, razvoj in poslovno uspešnost Pošte Slovenije in njene celotne Skupine kot tudi za zaposlene in okolje, v katerem delujemo.

generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak

Pošta Slovenije odgovor na razmere, v katerih danes deluje, vidi predvsem v spremembah in novostih, ki jih vztrajno uvaja v svoje poslovanje. Med drugim pospešeno razvija sodobno logistiko z vedno več informacijskimi in elektronskimi storitvami, zagotavlja učinkovite oskrbovalne verige ter se širi v regijo Adria. Ob mreži 24-ih sodobnih paketomatov, samopostrežni POŠTI 24/7 in samopostrežni enoti na prostem bo v uporabo ponudila tudi samopostrežne cone znotraj večjih pošt. Ob tem bo učinkovite tehnološke in logistične procese zagotavljala tudi s pomočjo novih tehnologij ter avtomatizacije in robotizacije procesov. K naštetemu Pošto Slovenije zavezuje tudi predlog Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije od 2017 do 2022, ki ga bo v kratkem obravnaval še Slovenski državni holding.

Svetovni dan pošte je pri nas tokrat obeležen z dvema priložnostnima poštnima žigoma, ki sta na današnji dan v uporabi na pošti 1101 Ljubljana (Slovenska cesta 32) in 2101 Maribor (Slomškov trg 10). V okviru praznovanja je Pošta Slovenije zaključila še zbiranje finančnih sredstev v okviru uspešne dobrodelne akcije »Poštar Pavli polni šolske torbe«, s katero že nekaj let zbirajo šolske potrebščine in sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. Letos so zbrali skoraj 15.000 različnih šolskih potrebščin, ki so bila predana Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s pomočjo SMS-ov ter denarnih nakazil pravnih in fizičnih oseb pa je bilo zbranih 9.614 EUR.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije