9. oktober – svetovni dan pošte

Datum objave: 09.10.2019


Pred natanko petdesetimi leti je bil na kongresu Svetovne poštne zveze (SPZ) (Universal Postal Union – UPU) 9. oktober razglašen za svetovni dan pošte, saj je bila na ta dan leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza. Po vsem svetu bodo, že 50. leto zapored, temu dnevu v čast poštni operaterji, med njimi tudi Pošta Slovenije, pripravili različne dogodke, saj praznovanja ob svetovnem dnevu pošte skrbijo za ohranjanje zavesti o vlogi pošte v vsakdanjem in poslovnem življenju ljudi.

Pošta Slovenije bo 50. svetovni dan pošte obeležila z različnimi dogodki in aktivnostmi. Tako so za vrtce pripravili natečaj na temo 'Poštar Pavli rad bere', za osnovnošolce pa natečaj 'Za razglednice'. Skupaj z Muzejem pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu organizirajo v sredo, 9. oktobra, brezplačni ogled muzejske zbirke, za zainteresirane skupine otrok pa brezplačne, strokovno vodene oglede poštnih logističnih centrov. Tega dne se v okviru praznovanja zaključuje tudi dobrodelna akcija 'Poštar Pavli polni šolske torbe', v okviru katere so na poštah zbirali šolske potrebščine in finančne prispevke za otroke iz socialno ogroženih družin. V letošnjem letu so od začetka akcije zbrali 21.700 kosov različnih šolskih potrebščin, ki so jih predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ter 7.960 EUR denarnih nakazil pravnih in fizičnih oseb.

Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak tokrat na poštni praznik izpostavlja spreminjajoči se pomen pošte: »Poštni sistemi obstajajo že več stoletij. Z ustanovitvijo prvih nacionalnih sistemov in uvedbo mednarodne izmenjave poštnih pošiljk so bili prvi poštni operaterji pionirji na področju zmanjševanja razdalj med ljudmi – tako časovnih, krajevnih kot tudi idejnih. Pošta je že takrat imela ključno vlogo pri prenosu informacij in širjenju idej. Če razvoj danes na prvo mesto postavlja nove oblike komunikacije – internet in telefonijo, ki razdalje med ljudmi še zmanjšujejo oziroma celo odpravljajo –, je bistvenega pomena, da se poštni operaterji na te spremembe znamo in zmoremo odzvati ter poiskati nove rešitve.«

Da se globalni poštni sektor nahaja v prelomnem obdobju, poudarjajo tudi v SPZ. Če je ustanovitev SPZ leta 1874 pomenila pomemben premik na področju komunikacij, se na podobni prelomnici nahajamo tudi danes, 145 let kasneje. Spreminjajoči se trendi na področju poštnih storitev – upadanje tradicionalnih poštnih storitev, vstopanje sodobne tehnologije v poštni segment, porast povpraševanja po elektronskih, informacijskih in logističnih rešitvah ter digitalizacija gospodarstva – zahtevajo krepitev iskanja skupnih rešitev za zagotovitev ustreznih in pravočasnih odgovorov na spremenjene potrebe poštnih uporabnikov.

Generalni direktor SPZ Bishar A. Hussein ob tem poudarja vlogo SPZ pri transformaciji in prenovi globalnega sektorja poštnih storitev: »Vlogo SPZ vidim v vzpostavitvi okvirjev transformacije in prenove panoge ob močni podpori digitalizacije, e-trgovine in finančnih storitev. Naš cilj je enotno poštno omrežje, ki je sposobno absorbirati najnovejše tehnologije in izboljšati storitve za naše stranke. Naš nov pristop temelji na prenovi SPZ na način, ki odraža spremenjene potrebe 21. stoletja. Pri tem se osredotočamo na štiri področja: spodbujanje vlad k zmanjševanju vrzeli v poštnem razvoju;  uskladitev predpisov; krepitev operativnih zmogljivosti; spodbujanje večje integracije privatnega sektorja in javnih institucij v mednarodni poštni sektor.«

Pošta Slovenije odgovore na obstoječe izzive išče v novih, inovativnih pristopih, tesnejšem sodelovanju med različnimi ponudniki poštnih storitev ter aktivnejšem vstopu in delovanju na logističnem področju. Za učinkovit odgovor na potrebe državljanov, gospodarstva in države uvaja ob upoštevanju želja lastnika sodobne storitve in rešitve po meri posamezne stranke, razvija sodobno logistiko z vedno več informacijskimi in elektronskimi storitvami ter hkrati optimizira stroške izvajanja svojih storitev – tudi z nadaljnjim zagotavljanjem vitke in učinkovite mreže organizacijskih enot ter fleksibilne, stroškovno učinkovite in informacijsko podprte logistične mreže.

Svetovna poštna zveza
SPZ ima danes 192 držav članic in združuje več kot 700.000 poštnih enot po svetu. Ob tem ostaja najpomembnejši mednarodni forum, ki je namenjen sodelovanju med imenovanimi ponudniki poštnih storitev ter koordiniranju poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. Slovenija je postala članica SPZ leta 1992.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije