Večja sprememba za tiste, ki pošiljate
blagovne pošiljke v države izven EU.

Kakšna je sprememba?

S 1. januarjem 2021 začne veljati zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov pred ali najkasneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji. Če je blagovna pošiljka poslana naslovniku izven območja Evropske unije, je pošiljko treba opremiti z obrazcem CN23 (Carinska izjava), ki zahteva podroben opis vsebine pošiljke.

Kaj se spremeni za vas?

Če pošiljke ne boste opremili z obrazcem CN23, bo sprejem in vnos vseh obveznih podatkov opravil delavec na poštnem okencu. To pomeni za vas daljše zadrževanje na poštnem okencu, v prihodnosti pa tudi dodaten strošek.

Kako lahko pravilno pripravite pošiljko?

Uporabniki boste lahko vse potrebno za opremo mednarodnih blagovnih pošiljk, namenjenih izven območja Evropske unije, uredili prek spletnega PORTALA UVOZ-IZVOZ, ki zagotavlja elektronske podatke o pošiljki.
1
 
V aplikacijo vnesite podatke o vsebini pošiljke.
2
 
Natisnite obrazec CN23 ali si zapišite potrditveno kodo.
3
 
Delavcu na okencu izročite opremljeno pošiljko ali mu zaupajte potrditveno kodo.