Pošta Slovenije začenja s prvimi poskusnimi leti z brezpilotnimi letalniki in se pripravlja na čas, ko bo lahko z njimi dostavljala nujno potrebne pošiljke

Pošta Slovenije je izvedla prvi poskusni let z brezpilotnim letalnikom – dronom, ki je v zaključni fazi leta dostavil pošiljko Poštarskemu domu na Vršiču. V ta inovacijski projekt se podaja z namenom iskanja novih poslovnih priložnosti in aktivnega pristopa k oblikovanju predpisov na področju, ki urejajo letenje in upravljanje z brezpilotnimi letalniki v Sloveniji. Mnoga podjetja po svetu na ta način že uspešno dostavljajo najrazličnejše pošiljke, medtem ko trenutna evropska zakonodaja žal še ne omogoča letenja izven vidnega polja.
Med glavne prednosti uporabe tovrstnih vozil štejemo zmanjšanje onesnaževanja, optimiziranje logističnih poti, hitro dobavljivost nujnih dobrin, materialov na težko dostopna in oddaljena področja in podobno. Velik potencial predstavlja tudi oskrba in dostava poštnih pošiljk gorskim postojankam in planinskim kočam, v nasprotni smeri pa odvoz odpadkov v dolino. Podobno velja tudi za dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih, in sicer s ciljem še naprej ostati pomemben in celovit povezovalec slovenskega gospodarstva in prebivalstva.
Pošta Slovenije je prvi poskusni let z brezpilotnim letalnikom izvedla v sodelovanju s slovenskim podjetjem OneDrone, ki je prvi slovenski operater brezpilotnih zrakoplovov najvišje kategorije in omogoča izvajanje letalskih operacij v najzahtevnejših pogojih ter z zagonskim podjetjem ElevonX, ki je proizvajalec brezpilotnih letal (UAV) oziroma celotnih sistemov. Zagonsko podjetje je razvilo modularni brezpilotni sistem ElevonX SkyEye in ga pripeljalo do serijske proizvodnje.
Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije
"Želimo se aktivno vključevati v proces kreiranja predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje z brezpilotnimi letalniki v Sloveniji..."
Marjan Osvald, svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije
"Tudi v EU imamo ambiciozne načrte, Evropska komisija vidi prihodnost brezpilotnih letalnikov v kmetijstvu, energetiki, nadzoru javnega reda in miru ter v spletni trgovini in mobilnosti nasploh."
Kristijan Perčič, direktor inovacij pri Pošti Slovenije
"Nadaljnji koraki Pošte Slovenije na tem področju so povezani s sodelovanjem v RRI projektih (razvojno-raziskovalni in inovacijski projekti), demonstracijskih projektih za vzpostavitev okolij..."
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa