Pošta Slovenije v določena poštna vozila, ki prevažajo poštne pošiljke vgrajuje naprave GPS, ki omogočajo sledenje tem vozilom v realnem času. Naprave so vgrajene v vozila, ki so last Pošte Slovenije in vozila pogodbenih prevoznikov, ki v imenu in za račun Pošte Slovenije opravljajo prevoze. V primeru pogodbenih partnerjev se je odgovorna oseba v pogodbi zavezala, da bo svoje zaposlene, ki opravljajo storitve prevoza z vozili v katerih so vgrajene sledilne naprave obvestila in jim pojasnila vse potrebno v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov. Na spodnji povezavi je dostopno obvestilo s katerim so se vozniki vozil, ki so opremljena s sledilno napravo dolžni seznaniti.


Zahteva za uveljavljane pravic posameznika v povezavi z njegovimi osebnimi podatki

Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom (delavcem Pošte Slovenije in pogodbenih izvajalcev) omogoča uveljavljanje pravic v povezavi z njihovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje. Posameznik lahko v povezavi s svojimi osebnimi podatki uveljavlja naslednje:

  • pravico do seznanitve,
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa,
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prenosa osebnih podatkov posameznika ter možnost podaje ugovora v povezavi z obdelavo svojih osebnih podatkov.


Posameznik lahko uveljavi svoje pravice tako, da lastnoročno podpisano zahtevo:

  • odda v najbližji poslovalnici Pošte Slovenije, kjer bo posameznik osebno identificiran z vpogledom v osebni dokument
  • pošlje po pošti na naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor
  • pošlje po elektronski pošti na naslov dpo@posta.si, kjer namesto lastnoročnega podpisa uporabite elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Za podajo zahteve priporočamo uporabo obrazca na spodaj navedeni povezavi, lahko pa posameznik svojo zahtevo poda tudi v drugi obliki, vendar mora pri tem upoštevati, da ima zahteva vse potrebne sestavine. Zahtevo bo obravnavala pooblaščena oseba in nanjo odgovorila v predpisanih rokih. Lahko se zgodi, da bo posameznik kontaktiran s strani pooblaščene osebe z namenom pridobitve dodatnih podatkov glede zahteve ali pozvan da se osebno identificira.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa