Ugoditev zahtevi po 10-odstotnem dvigu plač bi pomenila večmilijonsko izgubo

Datum objave: 11.11.2019


Pošta Slovenije je ob začetku stavke Sindikata poštnih delavcev (SPD) izpostavila, da ne nasprotuje dvigu plač, kar je že poudarila v dosedanjih pogajanjih, vendar bi ugoditev  stavkovni zahtevi po 10-odstotnem dvigu plač v letu 2020 za Pošto Slovenije pomenila večmilijonsko izgubo. Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak poudarja, da so se pripravljeni pogovarjati tudi o korekcijah plač navzgor, vendar na način, ki ne bo ogrozil poslovanja Pošte Slovenije in 6.514 delovnih mest v celotni Skupini Pošta Slovenije. Stavka hkrati pomeni poslabšanje konkurenčne pozicije Skupine Pošta Slovenije na trgu, še posebej na paketnem področju, kjer se srečuje s številnimi tudi vsemi pomembnimi mednarodnimi konkurenti. Pogajanja se nadaljujejo jutri.

 

Kot je znano, se je danes začela stavka SPD, ki od dogovora, ki ga je Pošta Slovenije podpisala z obema reprezentativnima sindikatoma februarja letos, ni odstopil. Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ), ki je drugi reprezentativni sindikat v Pošti Slovenije, se stavki ni pridružil, saj ocenjuje, da je dogovor, sklenjen  februarja letos dober in ga delodajalec izvaja.

 

Ugoditev zahtevi po 10-odstotnem dvigu plač bi prinesla negativno poslovanje

Cilj Pošte Slovenije še vedno ostaja čim hitrejše zbližanje stališč in sklenitev ustreznega dogovora, ki omogoča nadaljnje pozitivno poslovanje Pošte Slovenije. Ugoditev stavkovni zahtevi po 10-odstotnem dvigu plač bi pomenila, da bi Pošta Slovenije v letu 2020 začela poslovati z negativnim poslovnim izidom. Poleg že predvidenega dviga mase plač, ki je bil dogovorjen februarja letos v višini 11 mio. EUR v letu 2020, SPD zahteva še dodatni 10-odstotni dvig plač, kar znaša 12 mio evrov, skupaj torej 23 mio EUR za prihodnje leto. Na to pa Pošta Slovenije ne more pristati, saj bi to povzročilo negativno poslovanje družbe. Po mnenju Pošte Slovenije stavka ni upravičena, saj že  podpisan dogovor bistveno izboljšuje pogoje za zaposlene v skupni višini 17,7 mio EUR za leto 2019 in 2020.

 

Pošta Slovenije je na pogajanjih predlagala, da se dogovarjanje o zvišanju plač prenese v leto 2020, ko se bodo pričela pogajanja o novi kolektivni pogodbi, z uveljavitvijo v 2021. Hkrati je sindikatu predlagala izplačilo poslovne uspešnosti v višini 1,5 mio EUR za leto 2019, a je ta to zavrnil.

 

Organizacija in potek dela v času stavke

Zaposleni, ki stavkajo, morajo med stavko po zakonu upoštevati navodila za zagotovitev minimuma delovnega procesa in dogovor o obsegu opravljanja storitev med stavko. V času stavke prihaja na posameznih območjih do motenj v poštnem prometu. Vsekakor pa je Pošta Slovenije že doslej in bo tudi v prihodnjih dneh  v danih razmerah skrbela za primerno organizacijo dela in izvajala vse aktivnosti za minimiziranje vpliva stavke na poslovanje strank in uporabnikov storitev. Ob tem stranke prosi za razumevanje ob motnjah v poštnem prometu v času stavke.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa