Projekt FLAPAX pospeševalnik za pametne skupnosti

Datum objave: 11.03.2016

​Ne gre za tehnologijo, ampak za uporabnike

Izraz digitalizacija je pogosto razumljen narobe. Ne gre le za digitizacijo, za sam postopek pretvarjanja analognih informacij v digitalne, pri digitalizaciji gre za pojav sprejemanja novih tehnologij z vsemi novimi možnostmi, ki jih prinašajo, da se doživetja strank postavi na novo raven.

Projekt FLAPAX s Pošto SLovenije

Skupinska fotografija udeležencev današnjega dogodka

Zato je minil čas, ko je bila pomembna le tehnologija in je zadostovalo že razviti dobro rešitev. Danes so pomembni dialog, prepoznavanje potreb in zahtev ter vzpostavljanje rešitev SKUPAJ s tistimi, ki jih bodo uporabljali – torej s skupnostjo. »Prve zamisli o tem smo začeli razvijati pred več kot petnajstimi leti, vendar je to zahtevalo veliko časa in učenja, zadnja leta zlasti v okviru konzorcija projekta SmileAlps, v katerem si partnerji pobude prizadevajo vzpostaviti prvo resnično inteligentno regijo. Koncept FLAPAX predstavlja celovito, predvsem pa inovativno finančno podporo širšim regijskim projektom, kot je na primer SmileAlps,« je izjavil Simon Mokorel, sopobudnik pospeševalnika Flapax.

Pri Pošti Slovenije si prizadevamo ohranjati bogato dediščino, zavedamo pa se, da se moramo prilagajati. Z uvajanjem pospeševalnika Flapax sledimo naši strategiji ustvarjanja ekosistema, v katerem se lahko spreminjamo ter za naše stranke in skupaj z njimi razvijamo nove storitve na trgu. Zelo me veseli, da so se kolegi iz drugih podjetij pridružili iniciativi.

mag. Boris Novak

Oblikovanje ekosistema

Projekt SmileAlps nas je naučil, da so potrebe ljudi povezane s posebnostmi okolja, v katerem živijo. Slovenija ima to prednost, da pokriva štiri različna, specifična okolja, kar je treba izkoristiti.

Slovenske organizacije, med katerimi so Pošta Slovenije, Kolektor, Institut Jožef Stefan, Cosylab, Ljubljanski Urbanistični Zavod in Občina Idrija, so spoznale, da se je treba povezati in vzpostaviti strukturo s platformo pametne skupnosti, inovativnimi finančnimi instrumenti in integrirano informacijsko infrastrukturo, s katero bo država postala referenčna točka. S povezovanjem avtentičnosti naravnih okolij in njihovih prebivalcev je njen cilj postaviti temelje za novodobno čezmejno sodelovanje in spodbuditi razvoj poslovnih, raziskovalnih in rešitev za vodenje pametnih skupnosti, ki bodo služile več kot 200 milijonom državljanom.

»Doseganje vrhunskih rezultatov na področju raziskav je izziv, še večji izziv pa je preoblikovati jih v dodano vrednost za družbo in naravo. Pospeševalnik Flapax predstavlja potrebni mehanizem ne le za oblikovanje primernih vrednostnih verig z drugimi deležniki, ampak tudi za rast in doseganje dejanskega in širokega učinka,« je povedal mag. Mitja Jermol , vodja centra za prenos znanj in vodja UNESCOVE katedre odprtih tehnologij za prosto dostopne učne vire in odprto učenje pri Institutu Jožef Stefan, Slovenija.

Pošta Slovenije je prevzela vlogo povezovalke in gostiteljice jedra ekipe. »Pri Pošti Slovenije si prizadevamo ohranjati bogato dediščino, zavedamo pa se, da se moramo prilagajati. Z uvajanjem pospeševalnika Flapax sledimo naši strategiji ustvarjanja ekosistema, v katerem se lahko spreminjamo ter za naše stranke in skupaj z njimi razvijamo nove storitve na trgu. Zelo me veseli, da so se kolegi iz drugih podjetij pridružili iniciativi.« je zaključil mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije.

Slovenija kot referenčna točka

Strategija Slovenije je postati zelena referenčna država v digitalni Evropi, pospeševalnik Flapax pa je korak na poti uresničevanja te vizije. Podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki se je udeležil dogodka, to pobudo podpira: »Odločno podpiram Flapax iniciativo, ker organizira različne deležnike v smeri naše skupne prihodnosti. Digitalizacija je dejstvo, zavedamo se, da s sabo prinaša tudi izjemne poslovne priložnosti in da že sedaj, še bolj pa v prihodnje vpliva na naš način življenja, poslovanja in komuniciranja. Digitalizacija ni samo poslovni izziv ali problem države, ampak priložnost, da smo skupaj pametni, zato podpiram koncept pametnih okolij, pametnega investiranja, predvsem pa pametnega sodelovanja pri zagotavljanju tehnološkega okolja, ki bo omogočalo, da bo naše poslovanje in življenje bolj uspešno in kvalitetno.«

Ne le Slovenija, tudi Evropska komisija pozdravlja digitalizacijo, ki sloni na spremembi načina razmišljanja. Evropska komisija med drugim išče pobude, v katerih bodo nastajali inovativni finančni instrumenti, ki bodo pritegnili zasebna in javna sredstva. To potrjuje tudi prisotnost evropske komisarke na dogodku. »Pobudo FLAPAX zelo podpiram, ker vzpostavlja točno tako okolje, kakršno potrebujemo za spodbujanje naložb in konkurenčnosti v Evropski uniji – ob sodelovanju različnih partnerjev. Platforme, kakršna je FLAPAX, lahko z združevanjem znanja, izkušenj in rešitev omogočajo inovativnim projektom dostop do finančnih instrumentov. Eden od virov financiranja je Evropski sklad za strateške naložbe (ESSN), ki je v središču naložbenega načrta Komisije za Evropo. Cilj Komisije je, da z ESSN mobilizira dodatne naložbe v realno gospodarstvo, kar sovpada s cilji pospeševalnika FLAPAX – poiskati in razviti oprijemljive rešitve za potrebe ljudi. Kot komisarka za promet sem posebej naklonjena digitalizaciji, ki ima zmogljivosti za oblikovanje varnejše, pametnejše in boljše mobilnosti. Zato toplo pozdravljam zavezanost pospeševalnika FLAPAX digitalni prometni infrastrukturi in inteligentni infrastrukturi. Pospeševalniku FLAPAX želim veliko uspeha,« je izjavila Violeta Bulc, evropska komisarka za promet.

 

Dodatne informacije:
Simon Mokorel
sopobudnik pospeševalnika Flapax (telefon: 041 670 761)
www.flapax.com

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa