Posta Slovenije prinasa 20 dobrih novic za 20 druzin

Datum objave: 10.12.2015

Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, namestnik generalnega direktorja mag. Andrej Rihter ter član poslovodstva Vinko Filipič so danes na sedežu Pošte Slovenije v Mariboru generalni sekretarki Zveze prijateljev mladine Slovenije Bredi Krašna simbolično predali donacijo v višini 20.000 EUR. Zveza prijateljev mladine Slovenije bo sredstva razdelila 20-im družinam, najbolj potrebnim pomoči, vsaki po 1.000 EUR.

Na fotografiji (od leve proti desni): generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, namestnik generalnega direktorja mag. Andrej Rihter ter član poslovodstva Vinko Filipič

Dobrodelna akcija 20 DOBRIH NOVIC ZA 20 DRUŽIN sovpada z 20-letnico samostojnega delovanja Pošte Slovenije, ki jo Pošta Slovenije obeležuje v letošnjem letu. Kot je ob tej priložnosti poudaril generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, Pošta Slovenije v skladu z lastnimi načeli družbene odgovornosti vsako leto nameni določen delež sredstev za donacije različnim ustanovam in skupnostim. Tudi v letošnjem letu bo tako za donacije namenila okoli 55 tisoč EUR. »Glede na to, da današnji čas kakovostnemu življenju ni najbolj naklonjen, kar se še posebej občuti v tem predprazničnem času, smo se na Pošti Slovenije odločili, da našo pomoč in veliko donacijo v letošnjem letu namenimo družinam, najbolj potrebnim pomoči, ter tako vsaj malo omilimo njihovo socialno stisko in jim polepšamo božično-novoletne praznike.«

Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, pa je ob današnjem dogodku poudarila, da se zahvaljuje Pošti Slovenije, ker bo v okviru svojega praznovanja omogočila lepše praznovanje tudi 20-im družinam iz celotne Slovenije. »Veliko otrok v tem šolskem letu tudi pridno uporablja šolske potrebščine, ki jih je zbral Poštar Pavli. Sicer pa smo na ZPMS v letu 2015 z različnimi humanitarnimi programi omilili stisko več kot 190-im družinam.«

Poleg dobrodelne akcije 20 DOBRIH NOVIC ZA 20 DRUŽIN v višini 20 tisoč EUR je Pošta Slovenije v letošnjem letu med drugim podarila sredstva tudi Društvu za pomoč bolnikom z (ne)ozdravljivimi boleznimi 'Diagnosys' za zdravljenje različnih bolezenskih stanj, Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije za pomoč pri obnovi čistilno/dezinfekcijske tehnike v rekreacijskem centru Sonček - Vrtiče pri Zgornji Kungoti, Rdečemu križu Slovenije za pomoč pri izvedbi humanitarne akcije Peljimo jih na morje 2015, Sibahi – Slovenski banki hrane za pomoč pri nakupu hrane in drugih osnovnih življenjskih pripomočkov, Slovenski Karitas pri izvedbi dobrodelne akcije za prizadete ob katastrofalnem potresu v Nepalu, Društvu Svetovni slovenski kongres, Društvu za povezovanje Slovencev po svetu, v zamejstvu in Sloveniji za pomoč pri izvedbi različnih projektov ter tudi drugim pomoči potrebnim posameznikom, društvom in humanitarnim ter drugim organizacijam.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa