Pošta Slovenije prinaša 20 dobrih novic za 20 družin

Datum objave: 10.12.2015

​Generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, namestnik generalnega direktorja mag. Andrej Rihter ter član poslovodstva Vinko Filipič so danes na sedežu Pošte Slovenije v Mariboru generalni sekretarki Zveze prijateljev mladine Slovenije Bredi Krašna simbolično predali donacijo v višini 20.000 EUR.  Zveza prijateljev mladine Slovenije bo sredstva razdelila 20-im družinam, najbolj potrebnim pomoči, vsaki po 1.000 EUR.

contentimage_26066_430_0.jpg 

 

Dobrodelna akcija »20 DOBRIH NOVIC ZA 20 DRUŽIN« sovpada z 20-letnico samostojnega delovanja Pošte Slovenije, ki jo Pošta Slovenije obeležuje v letošnjem letu.

Kot je ob tej priložnosti poudaril generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, Pošta Slovenije v skladu z lastnimi načeli družbene odgovornosti vsako leto nameni določen delež sredstev za donacije različnim ustanovam in skupnostim. Tudi v letošnjem letu bo tako za donacije namenila okoli 55 tisoč EUR. »Glede na to, da današnji čas kakovostnemu življenju ni najbolj naklonjen, kar se še posebej občuti v tem predprazničnem času, smo se na Pošti Slovenije odločili, da našo pomoč in veliko donacijo v letošnjem letu namenimo družinam, najbolj potrebnim pomoči, ter tako vsaj malo omilimo njihovo socialno stisko in jim polepšamo božično-novoletne praznike

Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, pa je ob današnjem dogodku  poudarila, da se zahvaljuje Pošti Slovenije, ker bo v okviru svojega praznovanja omogočila lepše praznovanje tudi 20-im družinam iz celotne Slovenije. »Veliko otrok v tem šolskem letu tudi pridno uporablja šolske potrebščine, ki jih je zbral Poštar Pavli. Sicer pa smo na ZPMS v letu 2015 z različnimi humanitarnimi programi omilili stisko več kot 190-im družinam.«

Poleg dobrodelne akcije »20 DOBRIH NOVIC ZA 20 DRUŽIN« v višini 20 tisoč EUR je Pošta Slovenije v letošnjem letu med drugim podarila sredstva tudi Društvu za pomoč bolnikom z (ne)ozdravljivimi boleznimi 'Diagnosys' za zdravljenje različnih bolezenskih stanj, Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije za pomoč pri obnovi čistilno/dezinfekcijske tehnike v rekreacijskem centru Sonček - Vrtiče pri Zgornji Kungoti, Rdečemu križu Slovenije za pomoč pri izvedbi humanitarne akcije Peljimo jih na morje 2015, Sibahi – Slovenski banki hrane za pomoč pri nakupu hrane in drugih osnovnih življenjskih pripomočkov, Slovenski Karitas pri izvedbi dobrodelne akcije za prizadete ob katastrofalnem potresu v Nepalu,  Društvu Svetovni slovenski kongres, Društvu za povezovanje Slovencev po svetu, v zamejstvu in Sloveniji za pomoč pri izvedbi različnih projektov ter tudi drugim pomoči potrebnim posameznikom, društvom in humanitarnim ter drugim organizacijam.


 

*Na fotografiji (od leve proti desni): generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, namestnik generalnega direktorja mag. Andrej Rihter ter član poslovodstva Vinko Filipič 

Dodatne informacije:

Zveza prijateljev mladine Slovenije: Anja Vilotič, tel: 01 23 96 710; anja.vilotic@zpms.si

Pošta Slovenije (Služba korporativnega komuniciranja):, tel.: 02 449 2185, 02 449 2119; SOJ@posta.si

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa