Novice

Podpisali Listino raznolikosti Slovenije

Datum objave: 12.12.2022

Pošta Slovenije je v okviru mednarodnega dneva človekovih pravic podpisala Listino raznolikosti Slovenije in se s tem dodatno zavezala k preprečevanju vseh oblik diskriminacije na delu in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost.

S podpisom listine se Pošta Slovenije zavezuje k uresničevanju načel, ki prispevajo k poslovnim strategijam, ki s prepoznavanjem, komunikacijo in vključevanjem razvijajo bolj inovativne in trajnostne rezultate. Med drugim bo razvijala organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih kot potencialu za večjo inovativnost, prilagodljivost, razvoj organizacije ter boljšo družbeno kohezijo. Prav tako bo ustvarjala raznoliko in vključujoče delovno okolje, upoštevala in širila načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.

Eno izmed načel je tudi prepoznavanje raznolikosti strank, kar vključuje poznavanje profilov strank in zavedanje, da je sledenje njihovim raznolikim potrebam tudi vir inovacije in razvoja. Letno bo Pošta Slovenije načrtovala akcijske ukrepe za promocijo raznolikosti, vključenosti in enakih možnosti, te ukrepe izvajala in jih redno evalvirala, ter komunicirala svojo zavezanost listini in rezultate politike raznolikosti vsem deležnikom.

Listino raznolikosti Slovenija so sicer vzpostavili že leta 2017, ko jo je podpisalo prvih 59 slovenskih organizacij. Tako se je pridružila Evropski platformi listin raznolikosti in s tem povezala slovenska podjetja z evropskimi v skupni zavezi promocije vrednot raznolikosti, vključenosti in enakosti.

http://pregled.posta.si/o-posti-site/PublishingImages/Slike%20novice/Listina_raznolikosti_Slovenija_2022.jpg

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •