Novice

Pošta Slovenije in IPPS imetnika osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«

Datum objave: 15.12.2022

Ekvilib Inštitut je Pošti Slovenije in Invalidskemu podjetju Pošte Slovenije (IPPS) podelil osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Omenjeni certifikat predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Celotni postopek pridobivanja certifikata vodi podjetje Ekvilib Inštitut, pri čemer v okviru  notranjega postopka podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Če  bosta družbi Pošta Slovenije in IPPS v naslednjih treh letih realizirali deset ukrepov in dosegli zastavljene cilje, bosta pridobili polni certifikat »Družini prijazno podjetje«. V preteklih letih so bili uvedeni že številni ukrepi za izboljšanje delovnega okolja zaposlenih in lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  Izbrani ukrepi, ki jih morata Pošta Slovenije in IPPS kot nova imetnika osnovnega certifikata realizirati v naslednjih treh letih,  se nanašajo na oblikovanje tima za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki bo predlagal nove, boljše metode dela, izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, organizacijo timskega dela, vodenje z obiskovanjem timov,  odklop od službene komunikacije, obdaritev novorojenčkov in božično obdarovanje otrok, psihološko svetovanje ter pomoč zaposlenim.

Cilj pridobitve certifikata je izboljšanje organizacije in delovnega okolja ter posledično lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter lažje zadovoljevanje človekovih potreb.

http://pregled.posta.si/o-posti-site/PublishingImages/Slike%20novice/druzini-prijazno-podjetje-posta-01.jpg

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •