Dosežen dogovor omogoča vzdržno poslovanje Pošte Slovenije

Datum objave: 13.11.2019

Pogajalski skupini sindikata Pošte Slovenije in Sindikata poštnih delavcev (v nadaljevanju SPD) sta včeraj, 12. novembra 2019, po večurnih pogajanjih, zbližali stališča in dosegli dogovor. Stavka zaposlenih v Pošti Slovenije je bila tako s 13. novembrom 2019 ob 00.00 preklicana.

Po zaključenih pogajanjih sta Pošta Slovenije in SPD včeraj sklenila dogovor, ki je za poslovanje Pošte Slovenije vzdržen.

V dogovoru je določeno:

  • Pošta Slovenije bo, poleg 312 novo zaposlenih v letu 2019, do konca marca 2020 dodatno povečala število zaposlenih v poštnem prometu za 35 delavcev in nadalje na osnovi dogovorjenih kadrovskih kazalnikov prilagajala število zaposlenih.
  • Pošta Slovenije bo v letu 2020 s 1. januarjem in s 1. julijem povišala osnovne plače delovnih mest v poštnem prometu. Masa plač se bo vsakokrat povišala za 3,75 mio. EUR bruto II, na način, da se povišajo osnovne plače delovnih mest v poštnem prometu od I. do vključno VII. tarifnega razreda. Skupno povišanje mase plač na letni ravni tako znaša 7,5 mio. EUR.
  • Podpisani dogovor opredeljuje, da tudi v letu 2020, enako kot v letu 2019, ostaneta dve referenčni obdobji za izplačilo presežkov ur, in sicer od 1. 1. do 30. 6. 2020 in od 1. 7. do 31. 12. 2020 (za prihodnje leto je bilo do sedaj predvideno eno 12-mesečno referenčno obdobje).
  • Delodajalec bo v letu 2021 izvedel revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja ter okvirno analizo in zdravstveno oceno delovnih mest v poštnem prometu.

O končni oceni škode je v tem trenutku še preuranjeno govoriti, vsekakor pa Pošta Slovenije izvaja vse aktivnosti in ukrepe za omilitev posledic izvedene stavke.

Pošta Slovenije bo tudi vnaprej vodila socialni dialog s socialnimi partnerji, saj lahko le s skupnim sodelovanjem zagotavlja uspešno poslovanje družbe in zadovoljstvo zaposlenih.

Pošta Slovenije se svojim strankam zahvaljuje za potrpežljivost in zagotavlja, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da čim prej dostavijo vse pošiljke, ki v zadnjih dveh dneh niso bile dostavljene.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa