​​​

 

 

VERONAFIL – filatelistični sejem

VERONAFIL – filatelistični sejem


Datum izida:22.11.2018 23:00:00
Oblikovanje:
Motiv:
Tisk:
Izvedba:
Papir:
Velikost:
Zobčanje:
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:Ljubljana
Poštna številka:1101

VERONAFIL – filatelistični sejem