​​​

 

 

Filatelistična razstava »Zdrav duh v zdravem telesu«

Filatelistična razstava »Zdrav duh v zdravem telesu«


Datum izida:6.6.2018 22:00:00
Oblikovanje:
Motiv:
Tisk:
Izvedba:
Papir:
Velikost:
Zobčanje:
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:Škofja Loka
Poštna številka:4221

Filatelistična razstava »Zdrav duh v zdravem telesu«