​​​

 

 

Mehdi Huseynzade – Mihajlo – slovenska in azerbajdžanska  znamka v kompletu

Mehdi Huseynzade – Mihajlo – slovenska in azerbajdžanska znamka v kompletu


Datum izida:
Oblikovanje:
Motiv:
Tisk:
Izvedba:
Papir:
Velikost:
Zobčanje:
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Mehdi Huseynzade – Mihajlo – slovenska in azerbajdžanska znamka v kompletu

Skupna izdaja je posvečena Mehdiju Huseynzadehu - Mihajlu, azerbajdžanskemu narodnemu junaku v narodnoosvobodilnem boju. Znamki sta bili izdani leta 2013.