​​​

 

 

EUROPA - Ovratniški plavač

EUROPA - Ovratniški plavač


Datum izida:30.5.2024 22:00:00
Oblikovanje:Mario Petrak
Motiv:Ovratniški plavač
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v malih polah z 8 znamkami in vinjeto
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Mario Petrak
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

EUROPA - Ovratniški plavač

<p>​<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ovratniški plavač&#160; (</strong><strong><em>Graphoderus bilineatus</em></strong><strong>)&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ovratniški plavač&#160; (<em>Graphoderus bilineatus</em>) je&#160; vrsta hrošča iz družine kozakov. Doseže velikost 14 do 16 mm v dolžino in ga je od ostalih predstavnikov rodu gladkih plavačev možno ločiti zlasti po hrbtno sploščeni obliki telesa in zelo širokem rumenem traku, ki poteka prečno čez prvi člen oprsja. Kot ličinka in tudi kot odrasla žival živi v vodi, največkrat v večjih dobro ohranjenih stoječih sladkovodnih telesih s položnimi brežinami. Na kopno pride le za kratek čas, ko se zabubijo in preobrazijo v odraslo žival.</p><p style="text-align&#58;justify;">Razširjen je po velikem delu Evrope, vendar je praviloma redek, populacije pa so med seboj precej ločene (patchy). Zaradi redkosti in ogroženosti habitatov je prepoznan kot vrsta evropskega varstvenega pomena. Tudi v Sloveniji je izjemno redek. Peščica do sedaj zbranih podatkov o pojavljanju je omejena na severovzhodni del države, novejši so iz porečja Mure. </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>dr. Borut Mavrič, Morska biološka Postaja, Nacionalni inštitut za biologijo</p><p>&#160;</p><p><br></p>