​​​

 

 

Voščilna znamka

Voščilna znamka


Datum izida:26.1.2023 23:00:00
Oblikovanje:villa creativa
Motiv:Ljubezen
Tisk:Royal Joh. Enschedé, Nizozemska
Izvedba:Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Voščilna znamka

<p>​</p><p><strong>Ljubezen rodi ljubezen ...</strong></p><p>&#160;</p><p>... tako pravi eden od slovenskih pregovorov, ki govorijo o ljubezni. Torej o odnosih med ljudmi in nekoliko širše tudi med živim in neživim okoljem, ki nas obdaja. </p><p>&#160;</p><p>Ljubezen se izkazuje na različne načine in ob različnih priložnostih. Tudi njeno trajanje je lahko zelo različno. Izkazovanju ljubezni so namenjeni določeni dnevi, meseci (npr. maj), celo obdobja (npr. pomlad). Poudarjeno ljubezensko vsebino imata vsaj dva praznika, in sicer valentinovo (14. februar) in gregorjevo (12. marec). </p><p>&#160;</p><p>Ko odstiramo starejše, v prekrščanstvo segajoče oblike njunih praznovanj, spoznavamo, da&#160; praznovanji teh dveh praznikov nista bili povezani le z ljudmi, ampak tudi z živalmi, natančneje s ptiči. Oba praznika sta namreč veljala za dneva ptičjih ženitev, kar je bilo vsakoletno znamenje ponovnega rojevanja pomladi.</p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj<br></p><p><br></p>