​​​

 

 

Slovenski pregovori in reki

Slovenski pregovori in reki


Datum izida:10.11.2022 23:00:00
Oblikovanje:Luka Seme
Motiv:Kadar mačke ni doma, miši plešejo
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Luka Seme
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Slovenski pregovori in reki

<p>​</p><p><strong>Kadar mačke ni doma, miši plešejo!</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>V 19. stoletju, ko se je začelo obsežnejše zbiranje pregovorov in rekov, so to področje množične ljudske ustvarjalnost pogosto označevali kot najbolj značilne izraze &quot;narodove filozofije&quot;. Številni posamezniki so zbirali in zapisovali tudi to &quot;narodno blago&quot;, nastajale so prve zbirke v rokopisih in samostojnih knjižnih izdajah. </p><p>&#160;</p><p>Pregovori in reki so lahko odraz&#160; nekih splošnih, nadčasovnih resnic, razumevanj razmerij med človekovimi gospodarskimi prizadevanji, družbenimi odnosi in duhovnimi vprašanji, lahko so tudi odraz povsem določenih dogodkov in dejanj, torej veljajo le za določena krajša ali daljša časovna obdobja. Veliko jih ima vzgojni namen, prav tako so odraz vrednot in norm posameznikov ter skupin, nekateri opozarjajo na nevarnosti, pretiravanja, stranpoti, drugi spet smešijo ali hudomušno komentirajo človeške dobrote in slabosti. </p><p>&#160;</p><p>Tako o odsotnosti določene osebe v družini ali delovnem okolju, ki ima vodilno vlogo in najvišjo avtoriteto, govori pregovor &quot;Kadar mačke ni doma, miši plešejo!&quot;. S tem pregovorom pogosto označujemo povečano razposajenost otrok, kadar katerega od staršev ni doma, tudi veseljačenja otrok v razredu ob odsotnosti učiteljice ali učitelja, sproščenost zaposlenih, kadar ni prisotnega direktorja, nekoga od vodilnih ... </p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj</p><p>&#160;</p><p><br></p>