​​​

 

 

EUROMED POSTAL - antićna mesta Sredozemlja

EUROMED POSTAL - antićna mesta Sredozemlja


Datum izida:10.7.2022 22:00:00
Oblikovanje:Marko Prah
Motiv:Antična mesta Sredozemlja - Ajdovščina
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:Matjaž Prešeren
Pošta:
Poštna številka:

EUROMED POSTAL - antićna mesta Sredozemlja

<p>​</p><p>AJDOVŠČINA – RIMSKA UTRDBA <em>CASTRA</em></p><p>&#160;</p><p>V 3. stoletja je bila ob itinerarski cesti, ki je vodila iz Ogleja (Akvileia) proti Ljubljani (Emona), zgrajena rimska utrdba <em>Castra</em>. Postavljena je bila ob sotočju Hublja in Lokavščka, na območju starejše rimske naselbine, in je predstavljala pomembno upravno in trgovsko središče Vipavske doline. Utrdba <em>Castra</em> je bila&#160; nepravilne ovalne oblike z mogočnim obzidjem in&#160; najmanj 14 stolpi.&#160; <em>Castra</em> je imela oskrbovalno in poveljniško funkcijo s stalno vojaško posadko v okviru zapornih zidov (claustra Alpium Iuliarum), ki so varovali severovzhodno mejo rimske Italije. </p><p>&#160;</p><p>Med arheološkimi raziskavami v starem mestnem jedru so bili odkriti arhitekturni ostanki obzidja s stolpi in obrambnim jarkom na zahodni in južni stranici. Na osrednjem trgu so bili ob glavni cesti, ki je prečila utrdbo, najdeni ostanki velikega stavbnega kompleksa. Med ostalimi raziskanimi objekti po pomenu izstopajo še večja monumentalna stavba in terme v južnem delu utrdbe. Izven obzidja je bilo delno raziskano utrdbi pripadajoče grobišče. V <em>Castri</em> odkrite drobne arheološke najdbe kažejo na dobro vpetost naselja v trgovsko mrežo rimskega imperija in trajanje utrdbe vse do propada zahodnega rimskega imperija v 5. stoletju. Poznosrednjeveško in novoveško naselje se je vse do konca 19. stoletja razvijalo znotraj obzidja rimske <em>Castre</em>. </p><p>&#160;</p><p>Znamka prikazuje obnovljen odsek obzidja <em>Castre</em>, ki je bil vključen v grajski vrt poznosrednjeveškega dvorca, in arhitekturne ostanke utrdbe v tlorisu starega mestnega jedra Ajdovščine.</p><p>&#160;</p><p>Patricija Bratina,</p><p>Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p>