​​​

 

 

Poklici s težkim delom na prostem

Poklici s težkim delom na prostem


Datum izida:26.5.2022 22:00:00
Oblikovanje:Zadruga.traparij
Motiv:Poklici s težkim delom na prostem
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v malih polah po 10 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Poklici s težkim delom na prostem

<p>​</p><p><strong>Skupine spregledanih poklicev</strong></p><p>&#160;</p><p>Vodilo pri izbiri tematike znamk je bilo predstaviti poklice oziroma skupine poklicev, ki jih z vidika zdravja in varnosti pri delu pogosto spregledamo in jim namenjamo premalo pozornosti pri uvajanju preventivnih ukrepov. Poleg tega so to poklici, ki jih je epidemija zaradi novega koronavirusa še dodatno izpostavila negativnim okoliščinam&#58; bodisi je poglobila ekonomsko ranljivost delavcev zaradi negotovih oblik zaposlovanja ali omejitev možnosti za delo (pri uprizoritveni in glasbeni umetnosti zaradi prepovedi zbiranja večjega števila ljudi) bodisi je zahtevala dodatne obremenitve zaradi uvedbe novih oblik dela (npr. poučevanje na daljavo, delo na domu, uporaba novih tehnologij itd.) ali posebnih delovnih obremenitev zaradi zdravljenja in nege bolnih ter oskrbe z zaščitno opremo. </p><p>&#160;</p><p><strong>Poklici s težkim fizičnim delom na prostem</strong> (npr. gradbeni, cestni in gozdni delavci) so spregledani z vidika poškodb, izpostavljenosti škodljivim kemičnim snovem, neugodnim vremenskim vplivom ter prekarnim oblikam dela.</p><p>&#160;</p><p><strong>Poklici s področja glasbe in uprizoritvene umetnosti</strong> (npr. glasbeniki, igralci in plesalci) so spregledani z vidika psihosocialnih tveganj (npr. trpinčenja in nasilja na delovnem mestu, tekmovalnega okolja), rabe psihoaktivnih snovi, neobičajnega delovnega časa, poškodb pri delu, prekarnih oblik dela in majhne mobilnosti v druge poklice.</p><p>&#160;</p><p><strong>Poklici v dejavnostih varovanja zdravja in življenja (</strong>zdravniško osebje, osebje zdravstvene nege v zdravstvu in socialnem varstvu ter zaposleni v civilni zaščiti) so<strong> </strong>spregledani<strong> </strong>z vidika<strong> </strong>posebnih delovnih razmer in potrebe po hitrem prilagajanju v smislu organizacije dela in pripravljenosti na dodatne obremenitve, še posebej v primeru zdravstvenih kriz.</p><p>&#160;</p><p><strong>Poklici v vzgoji in izobraževanju</strong> so<strong> </strong>spregledani z vidika<strong> </strong>psihosocialnih tveganj, ki izhajajo iz težavnega usklajevanja med predpisanimi standardi in normativi ter pričakovanji učencev, dijakov in staršev, med epidemijo koronavirusne bolezni pa tudi iz poučevanja na daljavo, uvajanja novih učnih metod in uporabe novih tehnologij.</p><p>&#160;</p><p><strong>Vozniki v cestnem tovornem in potniškem prometu ter dostavi na dom</strong> so spregledani z vidika varnosti v prometu in odvisnosti od drugih udeležencev v prometu, premoščanja objektivnih ovir na poti (npr. omejevanje prehoda državnih mej, dela na cesti itd.), časovnega pritiska, v potniškem prometu tudi z vidika odgovornosti za varnost drugih.</p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, </p><p>predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa</p><p>&#160;</p><p>Tanja Urdih Lazar, vodja Centra za promocijo zdravja</p><p style="text-align&#58;left;">&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa