​​​

 

 

Obiščimo Slovenijo - leseni model za loške kruhke

Obiščimo Slovenijo - leseni model za loške kruhke


Datum izida:26.5.2022 22:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:Leseni model za loške kruhke
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v samolepilnih polah po 50 znamk
Papir:100 g/m2 samolepilni papir
Velikost:
Zobčanje:valoviti izsek
Ilustracija:
Fotografija:Janez Pukšič
Pošta:
Poštna številka:

Obiščimo Slovenijo - leseni model za loške kruhke

<p>​</p><p><strong>Zakaj obiskati Slovenijo?</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>Na vprašanje v naslovu ni težko odgovoriti, vendar ne z enim samim odgovorom. Težko bi našli deželo in državo, ki ima toliko naravnih, družbenih in kulturnih različnosti, kot jih na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Balkana ponuja prav Slovenija. Vse to je posledica stoletnega sobivanja z različnimi naravnimi danostmi, povezanosti s sosednjimi kulturnimi prostori in vitalne ustvarjalnosti, ki jo izkazujeta kulturna dediščina in različna področja sodobnega znanja. Temeljna značilnost Slovenije je tako v zgodovinskem kot sodobnem pogledu prav njena različnost, ki učinkuje kot slikovito bogastvo na razmeroma malem geografskem območju. </p><p>&#160;</p><p>To odslikavajo tudi vse štiri znamke, ki vabijo v Slovenijo. Slovenija je zelena, gorata dežela, kar prikazuje znamka z motivom <strong>razgleda z Lipanskega vrha proti Pokljuki</strong>. Slovenija je tudi dežela pitne vode, kar prikazuje znamka z motivom <strong>slapa Kozjaka ali Velikega Kozjaka na potoku Kozjak</strong>, ki se pri Kobaridu izliva v smaragdno reko Sočo. Prav tako je Slovenija dežela znanja, kar simbolizira tehnološko vrhunsko <strong>letalo Panthera</strong> ajdovskega podjetja Pipistrel. Slovenija pri vseh svojih sodobnih prizadevanjih ne pozablja niti na kulturno dediščino, ki ne pomeni le uskladiščenega zgodovinskega spomina, ampak odlično izhodišče za sodobno ustvarjalnost. Na četrti znamki je zato fotografija <strong>lesenega, rezljanega modela za izdelovanje figuralnih medenjakov</strong> ali <strong>loških malih kruhkov</strong>, ki se ne navezuje le na vprašanja dediščine likovnega obzorja, ampak tudi na izjemno čebelarsko tradicijo in sodobne oblike življenja s čebelami.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj</p><p>&#160;</p><p><br></p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa