​​​

 

 

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju


Datum izida:27.1.2022 23:00:00
Oblikovanje:Roman Ražman
Motiv:Razvoj slovenščine v digitalnem okolju
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

<p>​</p><p><strong>RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>Zadnje stoletje je zaznamoval silovit tehnološki napredek, ki vključuje tudi razvoj jezikovnih tehnologij. Naše sporazumevanje se je prestavilo predvsem v digitalni svet, kar je olajšalo tudi spremljanje slovenščine in pripravo virov, kot so slovarji, leksikoni itd., ter orodij – npr. za strojno prevajanje, razpoznavo govora, predvidevanje natipkanega, samodejno stavo ločil …</p><p>&#160;</p><p>Slovenija je prepoznala pomen razvoja sodobnih tehnologij za slovenski jezik in tako finančno podprla projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, v okviru katerega letos izdajamo priložnostno znamko.</p><p>&#160;</p><p>Gre za prelomno sodelovanje 12 ustanov, med katerimi so podjetja ter največje izobraževalne in raziskovalne organizacije v Sloveniji. Skupaj razvijajo tehnologije, ki bodo podprle razvoj jezika v digitalni dobi. Z njimi bo slovenščina šla v korak s časom&#58; pri novih načinih sporazumevanja, preživljanja prostega časa in metodah dela prihodnosti.</p><p>&#160;</p><p>Projekt &#160;Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt poteka v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;left;">Teja Goli<br> Univerza v Ljubljani</p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><table width="170" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width&#58;128pt;border-collapse&#58;collapse;"><colgroup><col width="170" style="width&#58;128pt;" /></colgroup><tbody><tr height="20" style="height&#58;15pt;"><td width="170" height="20" class="xl66" style="border&#58;0px windowtext;width&#58;128pt;height&#58;15pt;background-color&#58;transparent;"><font color="#000000" size="2"></font></td></tr></tbody></table>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa